Unimot chwali się wynikami i podnosi prognozę

Unimot, notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował raport za III kw. 2019 r. Grupa wypracowała najwyższe historycznie kwartalne przychody w wysokości 1,3 mld zł i najwyższą w tym roku skonsolidowaną EBITDA skorygowaną: 18,3 mln zł.
Wyniki grupy

W III kw. 2019 r. skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 1,3 mld zł, co stanowiło wzrost o 49,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 34,4 mln zł (wzrost o 110,3 proc. r/r), a skonsolidowana EBITDA skorygowana (oczyszczona o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego, uzasadnione przesunięcia i zdarzenia jednorazowe) ukształtowała się na poziomie 18,3 mln zł (wzrost o 124 proc. r/r). Zysk netto w III kw. 2019 r. wyniósł 23,8 mln zł (wzrost o 109,2 proc. r/r).

– Cieszymy się z kolejnego niezwykle udanego kwartału. Wciąż sprzyjało nam otoczenie zewnętrzne, przede wszystkim w biznesie oleju napędowego. Dużym wparciem dla wyników w III kw. 2019 była także, wyższa od założeń budżetowych, sprzedaż biopaliw w efekcie wygranych wcześniej dużych przetargów. Dodatkowo wyniki Grupy wsparł biznes LPG, biznes energii elektrycznej, a także nowy segment, który obejmuje produkty asfaltowe oraz oleje – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

III kwartał 2019 r. to dla Grupy także intensywny czas nowych inicjatyw, zmian i działań operacyjnych. Grupa intensywnie rozwijała nowe biznesy, w tym sprzedaż olejów w Chinach i rozwój sieci stacji Avia na Ukrainie. W sierpniu 2019 r. do Grupy Unimot dołączył zespół specjalistów z obszaru importu i sprzedaży krajowej produktów asfaltowych, który przez ostatnie lata wypracował istotną pozycję w tym segmencie rynku w Polsce.

– Nie zwalniamy tempa, ale przed nami końcówka roku, czyli najsłabszy sezonowo kwartał. Na chwilę obecną jesteśmy zadowoleni z otoczenia rynkowego i poziomu efektywności naszych działań, ale wyznacznikiem na IV kw. nie jest dla nas wynik z zeszłego roku. Pamiętajmy, że końcówka 2018 r. była rekordowa dzięki nadzwyczaj wysokim poziomom premii lądowej. Tym razem, w IV kw. nie powinniśmy spodziewać się wyników lepszych niż w I kw. – wyjaśnia Marek Moroz, członek zarządu ds. finansowych Unimot.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– WRZESIEŃ 2019 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <
Prognoza finansowa

Prognoza finansowa na 2019 rok, opublikowana w czerwcu zeszłego roku w ramach strategii grupy na lata 2018-2023, zakładała osiągnięcie skonsolidowanej EBITDA skorygowanej w wysokości 34 mln zł. W związku z wypracowaniem wyraźnie wyższych od zakładanych wyników za I półrocze 2019 r., w sierpniu br. zarząd na dzień 13.11.2019 r. podniósł roczną prognozę do 46,2 mln zł.

W dniu 14.11.2019 spółka dokonała aktualizacji prognozy.

– W związku z wykonaniem przez nas niemal całego zakładanego wyniku rocznego w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2019 r. zdecydowaliśmy się po raz kolejny podwyższyć prognozę. Obecnie szacujemy, że bieżący rok zakończymy ze skonsolidowaną EBITDA skorygowaną na poziomie 57,6 mln zł mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.