Unimot Energia i Gaz sprzedała udziały Naturalnej Energii

Udostępnij artykuł

Spółka Unimot Energia i Gaz zawarła umowę dotyczącą sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów
w spółce Naturalna Energia. Stanowiły one 80 proc. udziałów tej spółki, zakupionych przez Unimot Energia i Gaz w grudniu 2020 r. Umowa dotyczy także spłaty całości pożyczek udzielonych do Naturalnej Energii wraz z odsetkami.

Unimot Energia i Gaz Avia Solar Logo

Transakcja Unimot Energia i Gaz

W wyniku dokonania transakcji EBITDA spółki Unimot Energia i Gaz z tej inwestycji wyniesie ok. 4 mln zł. Uzyskany przez spółkę zależną zysk z transakcji wpłynie dodatnio na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną
o kwotę ok. 6 mln zł.

Przez półtora roku projekty z portfela Naturalnej Energii były sukcesywnie rozwijane. W związku z tym uznaliśmy, że już teraz można je sprzedać i uzyskać atrakcyjną stopę zwrotu z tej inwestycji. Rozwój w obszarze odnawialnych źródeł energii jest cały czas jednym z celów strategicznych Grupy Unimot. Spółka Unimot Energia i Gaz, odpowiadająca za segment fotowoltaiki w Grupie i rozwijająca go pod marką Avia Solar, cały czas posiada bezpośrednio w swoim portfelu także inne projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 30 MW. W tym zakresie nie wykluczamy budowy farm ze środków własnych lub na zlecenie podmiotów trzecich. Niezależnie od tego, w ramach nowego otwarcia naszego segmentu fotowoltaiki i koncentracji na dużych instalacjach, przyglądamy się także innym projektom dostępnym na rynku.
– mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

W związku z dokonaną transakcją doszło do rozwiązania umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji projektów farm fotowoltaicznych. Zawarto ją 14 grudnia 2020 r., wraz z umowami wykonawczymi. Z chwilą wejścia w życie porozumienia wygasają wszelkie prawa i obowiązki oraz roszczenia stron.

Źródło: Grupa Unimot

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MARZEC-KWIECIEŃ 2022 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacja Benzynowa & Convenience Store

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 02.06.2022
Aktualizacja: 02.06.2022