Unimot oszacował wyniki za III kwartał 2019 r.

Notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych Unimot ma za sobą kolejny pomyślny kwartał. Wstępne szacunki skonsolidowanych przychodów Grupy Unimot za III kwartał 2019 są o 49,7 proc. wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, a skonsolidowana EBITDA skorygowana o 120,4 proc. wyższa.

Wg szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych, Grupa w III kwartale br. wypracowała 1 261,4 mln zł przychodów, czyli o 49,7 proc. więcej r/r. EBITDA wyniosła 34,4 mln zł (wzrost o 110,3 proc. r/r), a EBITDA skorygowana (oczyszczona o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego i uzasadnione przesunięcia) 18,0 mln zł, czyli 120,4 proc. więcej niż w 3Q2018.

Zarząd Unimot jako główne powody udanego dla Grupy kwartału wskazuje: sprzyjające otoczenie zewnętrzne (zarówno marże handlowe na oleju napędowym jak i zapotrzebowanie rynkowe na produkty ropopochodne), wyższe od zakładanych wolumeny sprzedaży biopaliw w efekcie większej liczby wygranych przetargów, a także większe wolumeny i marże wygenerowane ze sprzedaży gazu LPG. Na wyniki Grupy w III kwartale 2019 maja także wpływ niższe koszty operacyjne uzyskane w efekcie przeprowadzonego programu optymalizacyjnego.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– WRZESIEŃ 2019 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Na bazie danych szacunkowych, skonsolidowana EBITDA skorygowana za 9 miesięcy 2019 r. wynosi 45,8 mln zł, co oznacza wykonanie aktualnej prognozy na 2019 r. w wysokości 46,2 mln zł, w 99 proc.

– W związku z wyższymi od naszych oczekiwań wynikami za minione trzy kwartały tego roku, zarząd przystąpi do analizy prognoz finansowych i w przypadku istotnej zmiany poinformujemy o tym rynek – zapewnia Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał 2019 r. w dniu 13 listopada 2019 r.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.