Unimot Paliwa z większymi kompetencjami

Udostępnij artykuł

Zarząd Unimot podjął decyzję o przeniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa działającej do tej pory w ramach Unimot do spółki zależnej Unimot Paliwa. Wiąże się z tym istotna zmiana przedmiotu działalności spółki Unimot, która nastąpi po sfinalizowaniu tego etapu reorganizacji.

Unimot Paliwa

Unimot Paliwa przejmuje obrót paliwami Grupy

Wyodrębniona zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmuje wszystkie elementy działalności Unimot służące do obrotu paliwami. Wyłączenie dotyczy działalności związanej z handlem paliwami w ramach rozwijanej sieci stacji paliw pod marką Avia. Dotyczy również działalności związanej z handlem produktami asfaltowymi oraz działalności związanej z handlem gazem ziemnym.

W wyniku wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Unimot Paliwa dojdzie do istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki Unimot. Zgodnie z założeniami prowadzonej reorganizacji ma ona docelowo pełnić funkcję spółki holdingowej zarządzającej aktywami za pośrednictwem celowych spółek zależnych. Unimot zamierza jednocześnie utrzymać dotychczasowy status spółki dywidendowej.

Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Unimot Paliwa, jak również związana z tym istotna zmiana przedmiotu działalności Unimot wymaga uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia. Zostanie ono zwołane na dzień 29 czerwca 2022 r.

Harmonogram zmian

Zgodnie z założonym harmonogramem przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Unimot Paliwa nastąpi 1 sierpnia 2022 r. Z tym dniem spółka Unimot Paliwa będzie kontynuowała działalność Grupy Unimot w obszarze obrotu paliwami. Będzie to możliwe na podstawie istniejących obecnie lub uzyskanych do tego czasu koncesji i zezwoleń.

Decyzja o przeniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Unimot Paliwa oraz związana z tym istotna zmiana przedmiotu działalności Unimot stanowi drugi etap rozpoczętego 11 maja 2022 r. procesu reorganizacji Grupy Kapitałowej Unimot. Ma on na celu przygotowanie do przejęcia przez Grupę biznesu niezależnego operatora logistycznego oraz biznesu produkcji i sprzedaży asfaltów. Stanie się tak w wyniku finalizacji transakcji nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale.

Optymalizacja biznesu

Intensywnie przygotowujemy naszą organizację do transakcji przejęcia nowych biznesów. Efektem podjętych działań reorganizacyjnych będzie dostosowanie struktury zarządzania i nadzoru nad przenoszonymi segmentami biznesowymi do wymogów operacyjnych związanych z zapewnieniem niezależności podmiotu prowadzącego handel paliwami od pozostałych spółek operacyjnych. Przeniesienie działalności handlu paliwami do spółki Unimot Paliwa doprowadzi także do zoptymalizowania zatrudnienia i kosztów. Usprawni także zarządzanie ryzykiem w ramach Grupy.
– mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

Z uwagi na zewnętrzne czynniki rynkowe niezależne od spółki, związane z dużą zmiennością i niepewnością sytuacji na rynku paliw wywołaną aktualną sytuacją polityczno-gospodarczą, spółka nie jest w stanie oszacować ostatecznego wpływu wszystkich skutków reorganizacji na wyniki finansowe.

Źródło: Unimot

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MARZEC-KWIECIEŃ 2022 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacja Benzynowa & Convenience Store

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 03.06.2022
Aktualizacja: 03.06.2022