Unimot publikuje wyniki finansowe za I kwartał 2023 r.

Udostępnij artykuł

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za I kwartał 2023 roku. Według wstępnych danych skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła w tym okresie 104,9 mln zł, a przychody od klientów zewnętrznych 2 989 mln zł.

unimot logo

Wyniki Grupy w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio: 85,1 mln zł skonsolidowanej EBITDA skorygowanej i 2 320,7 mln zł przychodów od klientów zewnętrznych.

Już ponad rok niepodległa Ukraina bohatersko zmaga się rosyjskim agresorem, a w tym czasie światowe gospodarki starają się funkcjonować w warunkach niespotykanej dotąd niepewności i destabilizacji.
Jako Unimot nieustannie wykorzystujemy naszą elastyczność i szybkość reagowania, by każde wyzwanie przekuć w szansę biznesową. Zapowiadaliśmy, że rekordowy wynik wypracowany przez Grupę w 2022 r. będzie trudny do powtórzenia, jednak robimy wszystko, by był on jak najwyższy w tym wymagającym otoczeniu makroekonomicznym – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MARZEC-KWIECIEŃ 2023 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacja Benzynowa marzec kwiecien okladka tekst

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w I kwartale 2023 r. miał utrzymujący się wysoki poziom marż w segmencie oleju napędowego, który był konsekwencją sytuacji rynkowej związanej
z wprowadzeniem od 5 lutego 2023 r. embarga na olej napędowy pochodzący z Rosji i obawami o dostępność tego produktu po wdrożeniu sankcji. Grupa Unimot efektywnie wykorzystała tę sytuację dzięki przyjętej strategii handlowej oraz zwiększonemu potencjałowi logistycznemu, m.in. wykorzystaniu zakupionych cystern kolejowych oraz działaniu przy wsparciu spółki Olavion (będącą częścią Grupy Unimot od marca 2023 r.) operującej w branży transportu kolejowego.
W I kwartale 2023 r. Grupa wypracowała solidny wolumen sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw na poziomie 506 tys. m sześc. (wzrost o 56 proc. r/r) oraz zwiększyła sprzedaż gazu LPG o 47 proc. r/r do 78 tys. ton w efekcie wzmożonego popytu na rynku krajowym oraz zaspakajania potrzeb gospodarki ukraińskiej i ludności Ukrainy w zakresie dostaw paliw (dostawy do Ukrainy rozpoczęły się pod koniec I kwartału 2022 r.).

W związku z dywersyfikacją kierunków dostaw paliw przez Ukrainę ubiegłoroczny, rekordowy eksportowany na ten rynek wolumen nie będzie już pewnie osiągalny, ale cały czas staramy się wspierać Ukrainę dostawami paliw za pomocą wszystkich dostępnych nam instrumentów. Już teraz wykorzystujemy przejęty 7 kwietnia 2023 r. terminal w Jaśle, do tej pory przeznaczony przede wszystkim do przechowywania zapasów obowiązkowych, do eksportu paliwa na rynek ukraiński i produkt z tego terminala cieszy się coraz większym zainteresowaniem – dodaje Adam Sikorski.

Na wyniki I kwartału 2023 r. pozytywnie wpłynęła również skuteczna realizacja strategii handlowej przyjętej na ten okres w zakresie obrotu energią elektryczną.
Ostateczne dane zostaną przekazane do wiadomości publicznej w raporcie za I kwartał 2023 r., który zgodnie z przyjętym harmonogramem zostanie opublikowany 23 maja 2023 r.

źródło: Unimot

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 10.05.2023
Aktualizacja: 10.05.2023