Unimot rozpoczął działania reorganizacyjne

Udostępnij artykuł

Zarząd Unimot poinformował, że 11 maja 2022 r. przystąpił do działań reorganizacyjnych w ramach Grupy Kapitałowej Unimot. Zmierzają one do przygotowania struktury Grupy do przejęcia nowych aktywów, obejmujących biznes niezależnego operatora logistycznego oraz produkcji i sprzedaży asfaltów. Wspomniane zmiany wynikają z realizacji zamierzonej transakcji nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale.

Reorganizacja Grupy Unimot

Celem procesu reorganizacji Grupy jest przygotowanie Emitenta do zarządzania nowymi aktywami i utrzymanie statusu niezależności poszczególnych rodzajów działalności. W szczególności dotyczy to działalności związanej z magazynowaniem paliw i działalności importowej. Od teraz będą prowadzone w ramach kontrolowanych, ale działających jako odrębne podmioty gospodarcze spółek celowych. Wpisuje się to w całokształt czynności reorganizacyjnych oraz warunków w ramach realizacji Transakcji.

W ramach procesu reorganizacji Emitent zamierza w pierwszym etapie m.in. zaprzestać z dniem 30 czerwca 2022 r. prowadzenia działalności w zakresie importu paliw ciekłych oraz wytwarzania paliw ciekłych (w zakresie LPG) w ramach posiadanych koncesji OPZ i WPC, a następnie kontynuować tę działalność począwszy od dnia 1 lipca 2022 r. poprzez swoją spółkę zależną Unimot Paliwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiada już wymaganą w tym zakresie koncesję OPZ oraz zamierza pozyskać stosowną koncesję WPC.

Kontynuacja działalności importu paliw oraz wytwarzania paliw (w zakresie LPG) poprzez spółkę zależną zabezpiecza dostawy paliw płynnych dla całej Grupy na tych samych warunkach co dotychczasowe. Skutkiem zaprzestania prowadzenia działalności OPZ i WPC dla Grupy Emitenta będzie ograniczenie obowiązku utrzymywania zapasu obowiązkowego paliw płynnych przez okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 roku, co spowoduje zmniejszenie kosztów magazynowania paliw w tym okresie.

Przeniesienie aktywów i działalności operacyjnej Emitenta do Unimot Paliwa spółka uzależnia od uzyskania interpretacji podatkowej. Po jej uzyskaniu, kolejne kroki formalno-prawne będą przedmiotem zgód korporacyjnych i odrębnych raportów bieżących Emitenta.

Emitent uznał informację o rozpoczęciu reorganizacji Grupy za poufną, biorąc pod uwagę zakres podjętych w tym przedmiocie działań i istotnie pozytywnych skutków finansowych dla Grupy oraz Emitenta w perspektywie najbliższych kilkunastu miesięcy.

Zarząd spółki podkreśla, że z uwagi na zewnętrzne czynniki rynkowe niezależne od spółki, związane z dużą zmiennością i niepewnością sytuacji na rynku paliw wywołaną aktualną sytuacją polityczno- gospodarczą, nie jest w stanie oszacować ostatecznego wpływu ograniczenia kosztów magazynowania na wyniki finansowe Grupy.

Źródło: Unimot

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MARZEC-KWIECIEŃ 2022 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacja Benzynowa & Convenience Store

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.