UOKiK potwierdza jakość paliw na stacjach Lotos

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skontrolował w 2019 roku co piątą stację paliw w sieci Lotos. Na wszystkich z nich inspektorzy potwierdzili jakość paliw zgodną z wyznaczonymi normami.

Od 14 stycznia do 31 grudnia 2019 r. urzędnicy Inspekcji Handlowej na zlecenie UOKiK zbadali próbki z ponad 1500 stacji paliw. Pod lupę wzięto nie tylko obiekty dużych sieci, ale również stacje prywatne oraz te firmowane przez duże hipermarkety. Kontrolerzy odwiedzili 70 stacji własnych koncernu z Gdańska oraz 43 partnerów działających pod marką Lotos.

Działania projakościowe zaczynają się już u producenta, czyli w rafinerii Grupy Lotos w Gdańsku, zaliczanej do grona najnowocześniejszych tego typu zakładów na świecie. W dalszym etapie paliwo trafia do baz magazynowych położonych na terenie kraju. Wszystkie bazy spełniają wysokie wymagania polskich i europejskich przepisów.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2019 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Transport paliw z rafinerii do baz realizuje wyspecjalizowana spółka Lotos Kolej – drugi największy przewoźnik kolejowy w kraju. Na stacje Lotos paliwa są już rozwożone cysternami samochodowymi. Od 2013 roku spółka Lotos Paliwa wykorzystuje autocysterny wyposażone w jeden z najnowocześniejszych na świecie systemów nadzoru nad ładunkiem, którego elementami są elektroniczne zabezpieczenia cystern i monitoring tras pojazdów oparty o geolokalizację oraz wideomonitoring.

Spółka Lotos Paliwa posiada obecnie 506 obiektów w całym kraju, co stawia ją na trzecim miejscu pod względem liczby stacji paliw w Polsce. O popularności marki świadczą deklaracje kierowców, z których co piąty wybiera Lotos na miejsce tankowania pojazdu. Lotos jest również wiceliderem w segmencie MOP (Miejsc Obsługi Pasażerów). W sieci koncernu działa obecnie 21 obiektów tego typu. Korzystają z nich kierowcy podróżujący autostradami A1, A2, A4, A6 oraz drogami ekspresowymi S3 czy S7.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.