URE przypomina – od 8 września 2020 zmiany dotyczące koncesjonowania

Udostępnij artykuł
Urząd Regulacji Energetyki przypomina o zmianie przepisów regulujących działalność przedsiębiorców na rynku paliw ciekłych. 8 września 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Klimatu, które wprowadza nowe kody CN.

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Ponadto dla gazu płynnego LPG i kodu CN 2901 10 00 wprowadzono wyłączenie dotyczące produktów przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe.

W związku z powyższymi zmianami URE przypomina:

  • przedsiębiorcy wykonujący działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przeładunku, przesyłaniu, dystrybucji, obrocie lub przywozie paliw ciekłych, zobowiązani są do złożenia wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji bądź wniosku o wpis lub zmianę zakresu wpisu do rejestru podmiotów przywożących,
  • wnioski powinny zostać złożone  do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do 8 października 2020 r.

Informacje dotyczące miejsca składania wniosków zawarte są  w Pakietach Informacyjnych.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– CZERWIEC 2020 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 02.09.2020
Aktualizacja: 01.09.2020