Zakończyła się II edycja Akademii Wodorowej Orlen

Udostępnij artykuł

Druga edycja Akademii Wodorowej Orlen to ponad 100 godzin wykładów, warsztatów i laboratoriów z udziałem kilkudziesięciu ekspertów, oraz licznych wizyt studyjnych w firmach z branży wodorowej. W programie wzięło udział 30 absolwentów uczelni z całej Polski, a jego celem jest wsparcie kształcenia kadr w zaawansowanych technologiach wodorowych. Na najlepszych czekają płatne staże w Orlen i u partnerów programu.

orlen logo

Akademia Wodorowa (Akademia H2) to program edukacyjny skierowany do studentów 3, 4 i 5 roku oraz absolwentów uczelni wyższych. Głównym zadaniem projektu jest szkolenie i rozwój kadr wyspecjalizowanych w innowacyjnych technologiach wodorowych oraz ich praktycznym zastosowaniu.

– Wodór zero i niskoemisyjny to jeden z filarów transformacji energetycznej. Orlen nie tylko realizuje inwestycje w infrastrukturę wodorową, ale przede wszystkim dba o budowę kompetencji i przyszłych kadr dla realizacji tak ambitnych i innowacyjnych celów. Dzięki takim programom jak Akademia Wodorowa, a później także stażom dla najlepszych, zachęcamy studentów i absolwentów do tego, by rozwijali swoje umiejętności w tym kierunku oraz budujemy świadomość społeczną w zakresie bezpiecznego źródła energii jakim jest wodór – mówi Wiesław Prugar, członek zarządu Orlen ds. Upstream.

Warunkiem ukończenia Akademii było przygotowanie własnego projektu, dotyczącego produkcji i wykorzystania wodoru w gospodarce (przemysł, transport lub energetyka) z określeniem wpływu na redukcję emisji CO2. Dziesięcioro najlepszych absolwentów II edycji programu otrzymało już propozycje odbycia płatnych staży. Pięć z nich odbędzie się w Orlenie, pozostałe u partnerów Akademii (3 w Solarisie, oraz po jednym w firmach Toyota i Pesa).

Stacja Benzynowa & Convenience Store
>> kliknij, aby zapoznać się z BEZPŁATNYM pełnym wydaniem <<

Stacja Benzynowa & Convenience Store petrolnet

Program Akademii

W trakcie Akademii uczestnicy poznali działania instalacji produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu, zarówno te związane z produkcją niskoemisyjnego i odnawialnego wodoru, jak i rozwiązania wynikające z wykorzystania wodoru w transporcie kołowym. 30 słuchaczy wzięło udział w 8 zjazdach, które odbyły się w 10 miastach w Polsce i Hiszpanii, m.in. na Politechnikach w Krakowie i Gdańsku, a także w siedzibach Orlen we Włocławku, Solarisa w Poznaniu, Pesy w Bydgoszczy czy Calvery w Saragossie. II edycja Akademii H2 trwała od lutego do czerwca 2024 roku.

Akademia Wodorowa to inicjatywa, która powstała w ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Organizatorem programu jest Grupa Orlen, a partnerami są m.in. przedstawiciele przemysłu motoryzacyjnego: Toyota i Solaris, kolejowego – PESA Bydgoszcz, a także Komunikacja Miejska Płock i uczelnie wyższe: Politechnika Krakowska i Politechnika Gdańska.

Akademia to element strategii wodorowej

Szkolenie kadry w kierunku rozwoju technologii wodorowych jest elementem Strategii Wodorowej Grupy Orlen. To odpowiedź koncernu na wyzwania związane z transformacją energetyczną i szukaniem zielonych, ekologicznych rozwiązań. Wodór jako alternatywa dla paliw konwencjonalnych jest obecnie jednym z kluczowych elementów dekarbonizacji sektora transportu. Do 2030 roku Grupa Orlen zakłada budowę sieci ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo, drogowego oraz kolejowego w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wodór będzie dostarczany do nich dzięki wybudowaniu europejskiej sieci hubów wodorowych, zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór. Łączna zakładana moc elektrolizerów w Grupie Orlen do 2030 roku wyniesie około 1 GW mocy, co w połączeniu z projektami typu waste-to-hydrogen umożliwi produkcję ponad 130 tysięcy ton rocznie odnawialnego wodoru na koniec obecnej dekady.

źródło: Orlen

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 28.06.2024
Aktualizacja: 28.06.2024