Zarząd Grupy Lotos otwarty na dialog z pracownikami

W ostatnich tygodniach przedstawiciele Zarządu Grupy Lotos odbyli 13 spotkań ze stroną społeczną. Oprócz władz koncernu uczestniczyli w nich przedstawiciele pracowników poszczególnych części rafinerii, partnerzy społeczni, kierownictwo Pionu Produkcji, przedstawiciele kadr oraz BHP. Rozmawiano m.in. na temat systemu pracy, zaproponowanej ścieżki kariery, kwestii wynagrodzeń oraz liczebności załogi do bezpiecznej i efektywnej obsługi instalacji rafineryjnych, umożliwiającej także skuteczne szkolenie pracowników.

– Pragnę zapewnić, że pracownicy są najważniejszym dobrem naszej firmy. Dlatego zawsze z uwagą przyjmujemy tematy wymagające szerszej rozmowy zmierzającej do dalszego dynamicznego i bezpiecznego rozwoju Grupy Kapitałowej Lotos oraz godnych i sprawiedliwych warunków pracy dla wszystkich jej pracowników – podkreśla Mateusz A. Bonca, prezes zarządu Grupy Lotos. – Starannie analizujemy zgłaszane postulaty, niezbędne działania są podejmowane na bieżąco i pozostajemy otwarci na dalszy konstruktywny dialog. Jednocześnie liczymy na chęć osiągnięcia wspólnego rozwiązania, wierząc, że obecne, gotowe do akceptacji przez stronę społeczną, propozycje są sprawiedliwe.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE – WRZESIEŃ 2019
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Celem Grupy Lotos jest kompleksowe uregulowanie zagadnień związanych z wynagrodzeniami. W efekcie wykorzystania wiedzy renomowanego doradcy zewnętrznego i w toku aktywnych konsultacji ze związkami zawodowymi, rozpoczętych już w połowie 2018 roku faktycznie zaczęto sukcesywnie zwiększać minimalną stawkę „na start” dla znacznej części nowo zatrudnianych pracowników z 3200 zł do 4300 zł brutto (ponad 30 proc. wzrostu). Jednak to tylko jeden z elementów szerokiego pakietu kompleksowych zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy bowiem ważną przesłanką do działania pozostaje konieczność zmniejszenia tzw. kominów płacowych czyli różnic w wynagrodzeniach na tożsamych stanowiskach pracy przy założeniu nie obniżania żadnemu z pracowników ustalonego zgodnie z obecnym systemem wynagrodzenia.

Stawiając sobie za cel utrzymanie najwyższych kompetencji pracowniczych w Grupie Lotos, wobec faktu trwającej zmiany pokoleniowej, a także dla zapewnienia większej elastyczności dysponowania czasem pracy w brygadach i zwiększenia efektywności szkoleń, pozwalających na szybszy rozwój w ramach indywidualnych ścieżek kariery pracowników – zarówno tych doświadczonych, jak i nowych, podjęta została decyzja o zatrudnieniu 28 osób (+5 proc. w obszarze produkcji).

Proponowane przez pracodawcę rozwiązania gwarantują nie tylko natychmiastowy wzrost płac co najmniej kilkuset osobom w Grupie Lotos oraz wprowadzenie sprawiedliwej siatki wynagrodzeń zgodnej z obowiązującymi zasadami „równego traktowania w zatrudnieniu”, ale mają też na celu urealnienie ścieżek rozwoju. Istotą jest bowiem motywacja do stałego rozwoju pracowników, powiązanego z przewidywalnym, systematycznym oraz istotnym wzrostem realnego wynagrodzenia. Ten cel wspiera również m.in. aktualizowana definicja obszarów w ramach zakładów produkcyjnych naszej rafinerii, która będzie odpowiedzialnie wdrażana w kolejnych miesiącach. Bezpieczeństwo było, jest i będzie priorytetem.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.