Zarząd Unimot rekomenduje wypłatę dywidendy

Zarząd Unimot, notowanego na GPW w Warszawie niezależnego importera paliw ciekłych i gazowych, zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2019 r. w wysokości 16,1 mln zł, czyli 1,97 zł na akcję. Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w tej sprawie.

Zarząd Unimot w dniu 25 marca br. zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 16,1 mln zł, co stanowi 30 proc. wypracowanego jednostkowego zysku netto Unimot w 2019 r. Oznacza to, że akcjonariusze spółki mogą otrzymać 1,97 zł na jedną akcję. Pozostałą część zysku, w kwocie 37,7 mln zł, zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

– Mamy za sobą najlepszy w historii spółki Unimot rok obrotowy, który pozwolił wypracować ponad 53 mln zł zysku netto. Po analizie bieżącej sytuacji operacyjno-finansowej, chcielibyśmy podzielić się z naszymi akcjonariuszami 30 proc. tej kwoty – twierdzi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

Rekomendacja zarządu jest zgodna z bieżącą polityką dywidendową, która zakłada wypłatę dywidendy w wysokości minimum 30 proc. jednostkowego zysku netto.

Rekomendację zarządu w sprawie podziału zysku pozytywnie zaopiniowała rada nadzorcza. Ostateczne decyzje dotyczące przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 i ustalenia dat dnia dywidendy i dnia jej wypłaty, podejmie zwyczajne walne zgromadzenie Unimot.

Liderzy Rynku – Dostawcy dla Stacji Paliw – RAPORT 2020!
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.