Zgoda UOKiK na przejęcie stacji Elbah II przez Shell Polska

Udostępnij artykuł
[HOT NEWS! PREMIERA U NAS!] Jak dowiedziała się redakcja portalu Petrolnet.pl, Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzją z dnia 13 sierpnia br. wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Shell Polska z siedzibą w Warszawie części mienia Elbah II z siedzibą w Bytomiu.

Przypomnijmy, że postępowanie antymonopolowe zostało wszczęte przez prezesa UOKiK w dniu 29 maja br., po tym gdy firma Shell Polska złożyła do urzędu wniosek o zgodę na dokonanie koncentracji.

CZYTAJ WIĘCEJ: Shell Polska chce dokonać koncentracji – nasze ustalenia

Zamiar dokonania przejęcia Elbah przez Shell musiał zostać poprzedzony postępowaniem UOKiK m.in. ze względu na to, że „łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył 1 mld. Euro, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (…)”.

Na dzień zgłoszenia zamiaru koncentracji sieć stacji Shell w Polsce liczyła 415 obiektów.

Działalność spółki Elbah II, kontrolowanej przez Sławomira Sosnę, obejmuje sprzedaż paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw zlokalizowanych na terenie woj. śląskiego.

Firma Shell w złożonym wniosku wykazała zamiar zakupu lub użytkowania wieczystego następujących nieruchomości:

– Stacji paliw w Bytomiu przy ul. Żołnierskiej 121
– Stacji paliw w Bytomiu ul. Żołnierskiej 124
– Stacji paliw w Miasteczku Śląskim przy ul. Woźnickiej 75
– Stacji paliw w Częstochowie przy ul. Głównej 114

W opinii urzędu planowana koncentracja nie stwarza zagrożeń dla rynków lokalnych zdefiniowanych w toku postępowania. W związku z tym zgoda ma charakter bezwarunkowy.

Firmy podpisały list intencyjny oraz umowę przedwstępną sprzedaży.

Redakcja Petrolnet zwróciła się z prośbą o komentarz w sprawie udzielonej zgody do przedstawicieli Shell w Polsce.

– Co do zasady nie komentujemy przejęć i połączeń (M&A) kiedy są w toku. Obecnie możemy jedynie potwierdzić, że w maju złożyliśmy wniosek do UOKiK-u o zgodę na zakup małej sieci na Śląsku – usłyszeliśmy w odpowiedzi na nasze pytania w biurze prasowym Shell w Polsce.

Przypomnijmy, że w ramach sieci stacji S1, której właścicielem jest Elbah II, działa obecnie sześć stacji paliw. Po ewentualnym sfinalizowaniu transakcji z Shell Polska, spółka Elbah II nadal pozostanie właścicielem: stacji paliw w Dąbrowie Górniczej w Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 68 oraz stacji paliw w Tarnowskich Górach przy ul. Janasa 2.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– CZERWIEC 2020 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 11.09.2020
Aktualizacja: 11.09.2020