Zmiany w zarządzie Orlen

Udostępnij artykuł

Rada Nadzorcza Orlen podczas ostatniego posiedzenia delegowała do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu Orlen Ireneusza Sitarskiego. Decyzja Rady obowiązuje od 17 lutego br. i jest następstwem złożenia rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej Tomasza Sójki z dniem 16 lutego br.

Orlen logo

O Ireneuszu Sitarskim

Ireneusz Sitarski jest magistrem ekonomii, absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (ob. Szkoły Głównej Handlowej) w Warszawie. Specjalizuje się w doradztwie finansowym, restrukturyzacji, fuzjach i przejęciach firm. W trzydziestoletniej praktyce pełnił funkcje zarządzające w spółkach prawa handlowego, dwukrotnie na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Ministerstwie Skarbu Państwa. Jako doradca gospodarczy opracowywał strategie prywatyzacyjne, analizy i wyceny dla przedsiębiorstw państwowych. Prowadził projekty restrukturyzacji trudnych i zagrożonych kredytów w bankach polskich. Pełnił funkcję prezesa firmy zarządzającej Narodowym Funduszem Inwestycyjnym, realizując projekty restrukturyzacyjne oraz nadzorował i prowadził transakcje kupna i sprzedaży firm.
W administracji rządowej dokonywał przekształceń przedsiębiorstw państwowych w spółki Skarbu Państwa, nadzorował ich działalność oraz prowadził proces sprzedaży akcji inwestorom strategicznym lub finansowym m.in. z takich sektorów jak sektor paliwowy, energetyczny, gazowy, bankowy, ubezpieczeniowy, gier losowych.
Uczestniczył w zarządzaniu spółkami prawa handlowego, w tym notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. NFI Foksal SA, Impexmetal SA. Jako członek Zarządu – dyrektor handlowy w Impexmetal SA, grupy przemysłowej w sektorze przetwórstwa metali nieżelaznych, koordynował i zarządzał polityką handlową.
Ireneusz Sitarski posiada również wieloletnie doświadczenie jako członek i przewodniczący rad nadzorczych spółek prawa handlowego, m.in. w takich spółkach jak Telekomunikacja Polska SA, Giełda Papierów Wartościowych SA, Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Dwory SA (ob. Synthos SA), Huta Aluminium Konin SA, PESA Bydgoszcz SA i w wielu innych.

Stacja Benzynowa & Convenience Store
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

SB CS okladka

Skład Zarządu Orlenu od dnia 17 lutego br.:

  • Witold Literacki, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu,
  • Kazimierz Mordaszewski, Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu,
  • Ireneusz Sitarski, Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu,
  • Józef Węgrecki, Członek Zarządu,
  • Tomasz Zieliński, Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.

źródło: Orlen

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 19.02.2024
Aktualizacja: 19.02.2024