Zwyczajne walne zgrmadzenie PKN Orlen podjęło decyzję w sprawie wypłaty dywidendy za 2022 rok

Udostępnij artykuł

PKN Orlen informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen w dniu 21 czerwca 2023 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu i opinią rady nadzorczej, podjęło decyzję o podziale zysku spółki za 2022 rok.

Orlen logo

Zysk netto spółki za 2022 rok w wysokości 27 261 937 353,96 zł podzielony będzie w następujący sposób:

  • kwota 6 385 181 269,50zł przeznaczona będzie na wypłatę dywidendy (5,50zł na 1 akcję),
  • pozostała kwota w wysokości 20 876 756 084,46zł przeznaczona będzie na kapitał zapasowy spółki.

Zwyczajne walne zgromadzenie PKN Orlen wskazało datę 10 sierpnia 2023 roku jako dzień dywidendy oraz 31 sierpnia 2023 roku jako dzień wypłaty dywidendy. Dywidendą objęte są wszystkie akcje spółki. (1 160 942 049 akcji).

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MARZEC-KWIECIEŃ 2023 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacja Benzynowa marzec kwiecien okladka tekst

źródło: PKN Orlen

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 22.06.2023
Aktualizacja: 22.06.2023