ABW zatrzymała trzy osoby z Lotos Petrobaltic

Udostępnij artykuł
W dniu 27 lutego 2019 r. w godzinach porannych, zostali zatrzymani trzej byli pracownicy Lotos Petrobaltic, w związku z zarzutami dotyczącymi wyrządzenia szkody w mieniu spółki. Za przestępstwa zarzucane podejrzanym, (art. 296 par 1 i 3 kk) grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymania, na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, dokonali funkcjonariusze z gdańskiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Wśród zatrzymanych znaleźli się:
– Zbigniew P. były prezes zarządu Lotos Petrobaltic
– Dariusz W. były wiceprezes zarządu
– Robert N. kierownik realizowanego projektu

Prokuratura Regionalna w Gdańsku postawiła zatrzymanym osobom zarzuty niedopełnienia obowiązków w trakcie realizacji inwestycji dotyczącej wykorzystania jednego ze złóż ropy naftowej oraz przebudowy platformy wiertniczej „Petrobaltic”, czego skutkiem było wyrządzenie w mieniu tej spółki szkody w wielkich rozmiarach, w wysokości nie mniejszej niż 47 mln zł.

Z ustaleń śledztwa prokuratury wynika, że podejrzani, doprowadzając do zawarcia z włoską firmą aneksu do umowy na przebudowę platformy wiertniczej, nie zweryfikowali kosztów tej inwestycji i podjęli nieuzasadnione gospodarczo decyzje dotyczące wyboru technologii do jej realizacji w zakresie posadowienia platformy. Decyzje te, dotyczące lat 2014–2015, skutkowały znaczącym zwiększeniem kosztów inwestycji.

Do sprawy odniósł się rzecznik prasowy Grupy Lotos, Adam Kasprzyk.

– Działanie ABW dotyczy byłych menadżerów spółki Lotos Petrobaltic będącej częścią Grupy Kapitałowej Lotos. Zatrzymany (…) były prezes spółki pracował do 2016 roku – czytamy w przesłanym do mediów oświadczeniu.

Równocześnie rzecznik Grupy Lotos poinformował, że przedstawiciele koncernu deklarują współpracę z organami ścigania i udzielają wszystkich niezbędnych informacji, które przyczynią się do pełnego wyjaśnienia sprawy.

Lotos Petrobaltic realizuje strategiczne cele Grupy Kapitałowej Lotos w obszarze poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Spółka operuje w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Koncesje Lotos Petrobaltic na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego obejmują trzy obszary o łącznej powierzchni 3177 km kw. Leżą one we wschodniej części obszaru morskiego RP. Lotos Petrobaltic oraz jej spółka zależna mają też dwie koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż B3 i B8, które są aktualnie eksploatowane.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 28.02.2019
Aktualizacja: 28.02.2019