Amic zainwestuje w odmierzacze paliw

Udostępnij artykuł
Firma Amic Polska, zarządzająca siecią 115 stacji paliw pod marką Lukoil, ogłosiła otwarcie przetargu na dostawę odmierzaczy paliw (umowa ramowa).

Firmy zainteresowane udziałem w postępowaniu powinny zarejestrować się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej spółki w zakładce przetargów do dnia 14 grudnia br. do godziny 10:00.

Zarejestrowane firmy otrzymają szczegółową specyfikację dotyczącą przetargu w dniu 17 grudnia br. Jednocześnie maksymalny czas na przedstawienie oferty przetargowej upływa dnia 21 grudnia br. o godzinie 12:00.

W celu otrzymania dodatkowych informacji na temat postępowania należy bezpośrednio kontaktować się z biurem spółki.

Umowa ramowa nie jest równoznaczna z udzieleniem zamówienia publicznego. Wedle prawa zamówień publicznych jej zawarcie polega jedynie na ustaleniu warunków przyszłych zamówień, a nie na ich udzieleniu ani nawet na wstępnym ich przyrzeczeniu. Zawarcie umowy ramowej pomiędzy podmiotami jest jednym z etapów procesu zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2018 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <