Artur Soboń sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Udostępnij artykuł
Premier Mateusz Morawiecki powołał Artura Sobonia na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Od 8 października 2021 r. pełni także funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Rozwoju Lokalnego.

Urodził się 13 marca 1977 roku w Świdniku. Absolwent Wydziału Humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (praca magisterska pt. Władza polityczna w myśli konserwatywnej II RP), oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (praca magisterska pt. Strategia budowania wartości na przykładzie Lubelskiego Węgla Bogdanka). Absolwent studiów podyplomowych w zakresie projektów europejskich UMCS w Lublinie oraz rachunkowość i finansowe KUL. Ukończył studia doktorskie z ekonomii w Kolegium Nauk Społecznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Mieszka z rodziną w Świdniku.

Funkcje publiczne

Od 2001 roku związany z Urzędem Miasta Świdnik, początkowo kierował Wydziałem Strategii i Rozwoju, następnie od 2006 roku na stanowisku Sekretarza Miasta.

W latach 2006-2010 radny powiatu i społeczny członek zarządu powiatu świdnickiego. W okresie 2010-2015 radny sejmiku województwa lubelskiego.

Od 2015 roku Poseł na Sejm RP. W ramach aktywności poselskich pełni funkcję Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Reindustrializacji Polski oraz Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Lotników Polskich. Członek komisji obrony narodowej i finansów publicznych.

Od 2018 roku w resortach gospodarczych rządu: budownictwo i nieruchomości, fundusze europejskie, aktywa państwowe.

Od 9.01.2018 r. do 14.11.2019 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, odpowiedzialny m.in. za budownictwo oraz Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

Od 15.11.2019 r. do 4.12.2019 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Od 2019  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnił funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

Sprawował nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego w imieniu Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– CZERWIEC-LIPIEC 2021 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 13.10.2021
Aktualizacja: 13.10.2021