Bardzo dobre wyniki PKN Orlen po II kwartale 2018 roku

Udostępnij artykuł

Niekorzystny wpływ makro został częściowo zrekompensowany wzrostem wolumenów sprzedaży o 2 proc. (r/r).

Kluczowym wydarzeniem drugiego kwartału było rozpoczęcie Programu Rozwoju Petrochemii. Koncern na inwestycje w tym obszarze przeznaczy 8,3 mld zł do 2023 r., co po zakończeniu inwestycji powinno przełożyć się na wzrost wyniku EBITDA o ok. 1,5 mld zł rocznie. W omawianym okresie zakończono również budowę nowoczesnej elektrociepłowni gazowo-parowej w Płocku, a także uzyskano zgodę Czeskiego Banku Narodowego na wykup pozostałych akcji Unipetrol. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen zatwierdziło rekomendowaną przez Zarząd wypłatę dywidendy za 2017 r. w wysokości 3 zł na akcję.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
  NOWOCZESNE I PRAKTYCZNE CZASOPISMO WŁAŚCICIELI STACJI PALIW
!!! ZAWSZE BEZPŁATNY DOSTĘP DO PEŁNEGO WYDANIA !!!

link do aktualnego numeru: CZERWIEC

W II kwartale 2018 roku PKN Orlen osiągnął:
 
• 2,1 mld zł EBITDA wg LIFO
• Rekordowy wynik EBITDA wg LIFO segmentu detalicznego na poziomie 677 mln zł, wyższy o 18 proc. (r/r)
• Wzrost wolumenów sprzedaży o 2 proc. (r/r)
• Wzrost przychodów o 16 proc. (r/r)

W II kwartale 2018 roku odnotowano spadek modelowej marży downstream o (-) 1,2 USD/bbl (r/r), głównie w efekcie wzrostu średniej ceny ropy Brent o prawie 50 proc. (r/r). W Polsce wzrosła konsumpcja zarówno oleju napędowego, jak i benzyny o 5 proc. (r/r). Wzrost konsumpcji paliw odnotowano również w Czechach i na Litwie.
 
– Wypracowane w drugim kwartale tego roku dobre wyniki finansowe, w tym rekordowy rezultat detalu oraz silne fundamenty finansowe dają solidne podstawy do realizacji naszych planów strategicznych. Podejmując decyzje biznesowe kładziemy nacisk na zwiększanie wartości Koncernu również w dłuższej perspektywie. M.in. dlatego rozpoczęliśmy Program Rozwoju Petrochemii, który pozwoli na dalszą dywersyfikację źródeł przychodów i będzie skuteczną odpowiedzią na wyzwania przyszłości. Dobrą informacją „na dzisiaj” dla akcjonariuszy jest oddanie do użytku elektrociepłowni gazowo-parowej w Płocku co umacnia naszą pozycję w obszarze energetyki – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen.
 
Segment downstream Koncernu w II kwartale 2018 roku wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie prawie 1,6 mld zł. Dobry rezultat został osiągnięty dzięki wzrostowi wolumenów sprzedaży o 1 proc. (r/r). W omawianym okresie wzrosła m.in. sprzedaż oleju napędowego, poliolefin, nawozów, PCW i PTA przy niższej sprzedaży benzyn, LPG i olefin (r/r). Dodatni efekt wolumenowy został zniwelowany przez ujemny wpływ otoczenia głównie w efekcie wyższych kosztów zużyć surowców na własne potrzeby energetyczne oraz pogorszenia marż na produktach petrochemicznych, ciężkich frakcjach rafineryjnych i SN150.

W II kwartale 2018 roku Koncern odnotował wzrost średniego wydobycia o 20 proc. (r/r), osiągając poziom 18 tys. boe/d, co przełożyło się na wynik segmentu EBITDA wg LIFO w wysokości 82 mln zł. W Polsce rozpoczęto akwizycję danych sejsmicznych 3D na obszarze Karpaty i Edge oraz kontynuowano analizę wcześniej pozyskanych danych sejsmicznych 2D/3D. Rozpoczęto również wiercenie otworu poszukiwawczego Chwalęcin-1K. W lipcu rozpoczęto wiercenie otworu Bystrowice-OU1K w województwie podkarpackim, na obszarze posiadającym długą historię naftową i duży potencjał poszukiwawczy. Na aktywach kanadyjskich wspólnie z partnerami rozpoczęto wiercenie 1 odwiertu, a 4 odwierty zostały poddane szczelinowaniu. Do produkcji zostały włączone 3 odwierty na obszarze Kakwa oraz Ferrier. W rejonie Kakwa kontynuowano rozbudowę instalacji do wstępnego przerobu gazu oraz instalacji do magazynowania wody. Ponadto, rozpoczęto budowę rurociągu zbiorczego na obszarze Lochend.

Zgodnie ze strategicznymi kierunkami rozwoju, Koncern konsekwentnie zwiększa swoje zaangażowanie w segment energetyki w oparciu o kogenerację. W II kwartale 2018 roku blok parowo-gazowy w Płocku przeszedł pomyślnie próby i testy realizowane wspólnie z PSE, w wyniku czego inwestycja została przyjęta do wykorzystania ruchowego. Uzyskano również wszystkie niezbędne decyzje do eksploatacji CCGT, w tym koncesję, pozwolenie zintegrowane oraz pozwolenie na użytkowanie.

W II kwartale Koncern zredukował poziom zadłużenia netto o 0,9 mld PLN (kw/kw) głównie w efekcie dodatnich wpływów z działalności operacyjnej w wysokości 1,9 mld PLN, redukując jednocześnie poziom dźwigni finansowej do 12,7 proc., która znajduje się na bezpiecznym, przewidzianym w strategii poziomie. Również w II kwartale br. Koncern z sukcesem zakończył program emisji obligacji detalicznych, o łącznej wartości 1 mld zł, który pozwolił na dalszą dywersyfikację źródeł finansowania.
 

Opublikowano: 20.07.2018
Aktualizacja: 20.07.2018