Dobre wyniki PKN Orlen po I kwartale 2019 roku

Udostępnij artykuł
PKN Orlen zakończył I kwartał 2019 roku z wynikiem EBITDA wg LIFO na poziomie 2 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 100 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Rezultat został osiągnięty pomimo trudniejszego otoczenia makroekonomicznego (r/r) związanego przede wszystkim ze spadkiem dyferencjału Brent/Ural.

Koncern wypracował stabilny wynik EBITDA wg LIFO w segmencie downstream, na poziomie blisko 1,4 mld zł i dobry wynik w segmencie detalu na poziomie 676 mln zł. W detalu PKN Orlen odnotował również wzrost wolumenów sprzedaży o 3 proc. (r/r) oraz wzrost udziałów na wszystkich rynkach. PKN Orlen kontynuował dywersyfikację kierunków zaopatrzenia, podpisując kontrakt z Saudi Aramco na dostawy saudyjskiej ropy, któremu towarzyszy – pierwsza tego typu w historii firmy – umowa na odbiór produkowanego w Możejkach ciężkiego oleju opałowego. Zarząd PKN Orlen zarekomendował wypłatę najwyższej w historii koncernu dywidendy, na poziomie 3,5 zł na akcję.

W I kwartale 2019 roku PKN Orlen osiągnął:

– 2 mld zł EBITDA wg LIFO, w tym 676 mln zł w segmencie detalu
– Wzrost łącznych wolumenów sprzedaży o 2 proc. (r/r), w tym w detalu o 3 proc. (r/r)
– Wzrost przychodów o 9 proc. (r/r)

W I kwartale 2019 roku odnotowano spadek modelowej marży downstream o (-) 1,4 USD/bbl (r/r). W tym czasie średni kurs PLN osłabił się względem EUR i USD. Dodatnia dynamika PKB odnotowana we wszystkich czterech krajach, w których koncern prowadzi swoją główną działalność, przełożyła się na wzrost konsumpcji oleju napędowego na tych rynkach. Z kolei konsumpcja benzyny wzrosła w Polsce i Czechach przy jednoczesnym utrzymaniu się na stabilnym poziomie na Litwie i spadku w Niemczech.

– Dobre wyniki sprzedaży i wysoki poziom przychodów to m.in. efekt wdrożenia efektywnych procesów zarządczych i operacyjnych, a także racjonalizacji wydatków. Wszystkim podejmowanym przez nas działaniom biznesowym musi przyświecać jeden cel: rozwój i budowanie wartości Orlenu we wszystkich obszarach działalności. Mamy powody do satysfakcji nie tylko z dobrych wyników finansowych, ale tempa prac związanych z przygotowaniem do ważnych inwestycji w całej Grupie Kapitałowej. Szczególne znaczenie mają działania związane z dywersyfikacją dostaw ropy. To wszystko powinno procentować w przyszłości – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Segment downstream koncernu w I kwartale 2019 roku wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 1,4 mld zł. Rezultat został osiągnięty przy ujemnym wpływie makro, związanym głównie z niższym dyferencjałem Brent/Ural oraz pogorszeniem marż na lekkich destylatach, olefinach i poliolefinach. Wpływ tych czynników został w części skompensowany poprawą marż na średnich destylatach, ciężkich frakcjach rafineryjnych, PTA, nawozach i PCW oraz osłabieniem PLN względem walut obcych.

Segment detaliczny w I kwartale 2019 roku wypracował 676 mln zł EBITDA wg LIFO, co oznacza wzrost o 212 mln zł (r/r). Do dobrego wyniku przyczynił się wzrost wolumenów sprzedaży, łącznie o 3 proc. (r/r), w tym: w Polsce o 2 proc., w Czechach o 5 proc., na Litwie o 6 proc. i w Niemczech o 6 proc. W minionym kwartale Koncern odnotował wzrost udziałów na wszystkich rynkach, w tym o 1,6 pp (r/r) w Czechach, w efekcie pełnego efektu włączenia do sieci stacji paliw przejętych od OMV oraz o 0,5 pp (r/r) w Polsce.

W tym czasie kontynuowano również konsekwentny rozwój oferty pozapaliwowej poprzez otwarcie 31 punktów gastronomicznych. Na koniec I kwartału 2019 roku funkcjonowało 2047 punktów, w tym 1669 Stop Cafe w Polsce, 276 Stop Cafe w Czechach, 23 Stop Cafe na Litwie oraz 79 Star Connect w Niemczech. W kwietniu br. koncern uruchomił pierwszą stację paliw na rynku słowackim pod marką Benzina. Jeszcze w tym roku pojawi się na Słowacji 10 stacji, które standardem oferty i obsługi mają odpowiadać swojemu czeskiemu odpowiednikowi.

W I kwartale 2019 roku koncern odnotował wzrost średniego wydobycia o 1,7 tys. boe/d, czyli o 10 proc. (r/r). W tym okresie rezultat EBITDA wg LIFO segmentu wyniósł 94 mln zł i był o 26 mln zł wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W Polsce kontynuowano wiercenie otworu Czarna Dolna-1, zrealizowano również akwizycję danych sejsmicznych Rusocin i Bystrowice II. Zakończono prace przygotowawcze przed wierceniem otworu Bystrowice-OU2. Na aktywach kanadyjskich rozpoczęto wiercenie 4 odwiertów, a 5 odwiertów zostało poddanych szczelinowaniu. Do produkcji zostały włączone 3 odwierty na obszarze Kakwa oraz Ferrier.

W I kwartale koncern zredukował poziom zadłużenia netto o 0,5 mld PLN (kw/kw) głównie w efekcie dodatnich wpływów z działalności operacyjnej w wysokości 1,2 mld PLN, redukując jednocześnie poziom dźwigni finansowej do 13,9 proc., która znajduje się na bezpiecznym poziomie. Uwzględniając stabilną sytuację finansową koncernu oraz przyjęte plany rozwojowe zarząd PKN Orlen zarekomendował dywidendę w wysokości 3,5 zł na akcję, co stanowi najwyższy poziom w historii spółki.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 26.04.2019
Aktualizacja: 26.04.2019