Dyrektor BP Retail zdradza szczegóły zakupu sieci Arge

W obszernym wywiadzie opublikowanym na łamach magazynu “Stacja Benzynowa & Convenience Store” (wyd. wrzesień-październik) Barbara Wiążewska, dyrektor generalny działu BP Retail w Polsce odniosła się do transakcji przejęcia sieci Arge przez BP i trwającego w tej sprawie postępowania UOKiK. Zapraszamy do lektury całego wywiadu w elektronicznej wersji czasopisma.

Edwin Kaniuk: (…)pod koniec września Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o rozpoczęciu II fazy postępowania i potrzebie przeprowadzenia badania rynku i zweryfikowania przedstawionych przez Państwa danych. Kiedy spodziewają się państwo finalnego werdyktu?

Barbara Wiążewska: Rzeczywiście zawarliśmy umowę na zakup sieci Arge, przy czym jest to umowa warunkowa z tym jednym warunkiem, że jej realizacja zależy od zgody UOKiK. Zgodnie z prawem urząd ma trzy miesiące na wydanie decyzji, przy czym, jak przy wielu innych postępowaniach administracyjnych, te trzy miesiące mogą ulec wydłużeniu w sytuacji kiedy UOKiK przeprowadza szczegółowe badania rynku. Tak się też stało w tym przypadku, we wrześniu UOKiK zdecydował o rozpoczęciu II fazy badań rynku, w ramach której pytania dotyczące koncentracji otrzymały firmy prowadzące działalność w zasięgu działania stacji Arge. Cały czas mamy nadzieję, na otrzymanie decyzji UOKiKu do końca 2018 roku, niemniej jednak nie mamy takiej pewności. Czekamy na decyzję, odpowiadamy na pytania, i spodziewamy się rozstrzygnięcia w najbliższym czasie.

Czy może pani wyjawić, od kiedy trwały rozmowy BP i Arge w sprawie zakupu sieci? Kiedy zapadły ostateczne decyzje w tej sprawie?

Ostateczne decyzje zapadły w czerwcu 2018 roku, natomiast BP podejmowało inicjatywę zakupu Arge już od dłuższego czasu. Arge właściwie od zawsze było siecią, którą BP bardzo chciało nabyć.

W tym roku właściciel Arge postanowił rozważyć naszą propozycję. Same rozmowy trwały kilka miesięcy, ponieważ poza zarysem wstępnej koncepcji zakupu, należało przeprowadzić proces due diligence (z ang. należyta staranność – przyp. red.), przede wszystkim pod względem oceny stanu technicznego nieruchomości, potencjału sprzedażowego lokalizacji aby na tej podstawie sfinalizować negocjacje i umowę kupna-sprzedaży.

Czy BP kupi wszystkie stacje Arge, czy może część z nich zostanie przez Państwa np. wydzierżawiona?

Część stacji zostanie wydzierżawiona, natomiast są to umowy dzierżawy długoterminowe, na okres 20 lat. Zatem dla klientów nie będzie to odczuwalne. Na przejmowanych stacjach planujemy wdrożenie pełnej oferty i standarów BP.

Jaka będzie proporcja między liczbą stacji zakupionych, a tych objętych umową dzierżawy?

Większość spośród 18 stacji zostanie przez BP zakupiona, a dodatkowo umowa obejmuje także nabycie 4 działek, na których w najbliższym czasie rozpoczniemy budowę nowych stacji.
Po audycie technicznym już wiemy, że 16 stacji będziemy w stanie bardzo szybko uruchomić (wraz ze zmianą standardów wizualnych). Dwie stacje okresowo będą zamknięte, ponieważ wymagają gruntownego remontu i inwestycji technicznych. Planujemy przeprowadzić proces modernizacji tych stacji w ciągu roku od otrzymania zgody UOKiK.

W jakim czasie, wg pani szacunków, mógłby się zamknąć państwa proces inwestycyjny, gdyby okazało się, że UOKiK wyda pozytywną decyzję np. w styczniu 2019 roku.

Mam nadzieję, że stanie się to wcześniej (śmiech). Niemniej jednak umowa przewiduje przejęcie wszystkich stacji w okresie od miesiąca do dwóch. Wszystko mamy szczegółowo zaplanowane, aby niezbędne prace przeprowadzić bardzo sprawnie i rozpocząć sprzedaż po kilku tygodniach od zgody UOKiK. Oczywiście wdrożenie pełnego standardu BP potrwa kilka miesięcy, ale planujemy, że będzie się to działo równolegle z prowadzeniem działalności operacyjnej stacji

Kiedy w takim razie spodziewa się pani pisma z UOKiK?

Jak wspomniałam liczę na to, że decyzja zostanie wydana jeszcze przed końcem 2018 roku.

W jakiej formule będą działały nowe stacje – COCO czy może COFO?

Wszystkie z przejmowanych obiektów będą działały w formule COCO.

Czy to wynika z oceny biznesowego potencjału lokalizacji, czy może raczej z tego, że są to nowe lokalizacje i w związku z tym BP wolałoby mieć nad nimi pełen nadzór?

W większości wynika to z potencjału handlowego oraz lokalizacji. Chociażby na terenie samego Krakowa, jest to dziewięć stacji w znakomitych lokalizacjach, w tym: Pasternik, Opolska, Rybitwy, Zakopianka czy Mogilany. Kolejne lokalizacje położone przy ważnych trasach, w tym kierunek przejścia granicznego Chyżne. W związku z tym zakładamy, że najlepszą formułą działalności dla tych stacji będzie formuła COCO – z takim założeniem je kupujemy.

(…)

Rozmawiał Edwin Kaniuk
CAŁY WYWIAD PUBLIKUJEMY W
STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2018 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.