Eneris Paliwa wnioskuje o przejęcie sieci eMila

Wniosek wpłynął do UOKiK w dniu 31 maja br. eMila to sieć 30 ekonomicznych, bezobsługowych stacji paliw, należąca do spółki BM Reflex.

Eneris Paliwa wnioskuje o zgodę na nabycie części mienia spółki BM Reflex w postaci:

  • własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami zabudowanych stacji paliw;
  • prawa do korzystania z nieruchomości zabudowanych stacjami paliw w drodze przejęcia praw i obowiązków z umów dzierżawy lub poddzierżawy;
  • własności nieruchomości znajdujących się w obrębie stacji paliw;
  • prawa do korzystania ze znaku towarowego;
  • wartości niematerialnych i prawnych.

Eneris Paliwa nie prowadzi działalności operacyjnej. Należy do Grupy Kapitałowej Eneris, której podstawowym przedmiotem działalności jest gospodarka odpadami. Obszar działalności BM Reflex obejmuje handel hurtowy i detaliczny paliwami płynnymi oraz działalność konsultingową w obszarze paliw płynnych.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE MAJ 2019
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.