Grupa Kapitałowa Anwim opublikowała raport niefinansowy za 2022

Udostępnij artykuł

GK Anwim, właściciel sieci stacji paliw Moya opublikowała kolejny raport niefinansowy. Materiał obejmuje działania za 2022 r. Dodatkowo w publikacji duży nacisk położono na prezentację nowej strategii transformacji energetycznej Grupy. Raport został przygotowany wg międzynarodowych standardów dotyczących komunikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

anwim logo

GK Anwim, jako liczący się gracz na rynku paliw, koncentruje się nie tylko na rozwoju biznesowym, lecz także na aspektach związanych ze społeczną odpowiedzialnością. Spółka rozwija swoje działania w obszarach ESG oraz wspiera wiele organizacji pozarządowych, z którymi wspólnie dba o najbliższe otoczenie społeczne. Drugi w historii Grupy raport niefinansowy, ma na celu szczegółową prezentację działalności spółek, wchodzących w skład GK Anwim oraz wpływu, jaki wywierają na otoczenie biznesowe, społeczne i środowisko.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MAJ-CZERWIEC 2023 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

STACJA BENZYNOWA maj czerwiec petrolnet

Spółka w czerwcu br. ogłosiła strategię rozwoju do 2030 r., która skupia się nie tylko na rozszerzaniu sieci stacji paliw Moya, lecz także na zielonych inwestycjach, w tym budowie punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz produkcji i sprzedaży energii z odnawialnych źródeł.

GK Anwim jest jedną z największych niezależnych grup kapitałowych w polskim sektorze paliwowym. Grupa jest właścicielem sieci stacji paliw Moya, która składa się obecnie z niemal 420 punktów na terenie całej Polski. Anwim S.A. zajmuje się również hurtową sprzedażą oraz transportem paliw na terenie całego kraju.

Raport obejmuje rok 2022, tj. okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Uwzględnia wszystkie spółki Grupy Kapitałowej, ujmowane w sprawozdaniu skonsolidowanym za ten sam okres. Został przygotowany zgodnie z GRI Standards 2021 („in accordance with”). Jednocześnie, opracowując treść tegorocznego raportu – równolegle do GRI Standards 2021 i jego wskaźników – wykorzystywano, mające jeszcze na etapie prac nad niniejszym Raportem status projektu, unijne standardy raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju (European Sustainability Reporting Standards – ESRS), tak w zakresie określenia aspektów materialnych dla sprawozdania, jak i samych wskaźników wyników.

źródło: Anwim

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 27.07.2023
Aktualizacja: 27.07.2023