Grupa Lotos powoła wiceprezesa ds. fuzji i przejęć

Udostępnij artykuł
[HOT NEWS! PREMIERA U NAS!] Jak dowiedziała się redakcja Petrolnet.pl i branżowego czasopisma “Stacja Benzynowa & Convenience Store” rada nadzorcza Grupy Lotos 12 stycznia 2021 r. ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. fuzji i przejęć w zarządzie Grupy Lotos X wspólnej kadencji. Portal Petrolnet.pl poinformował o sprawie i szczegółowo przyjrzał się jej jako pierwszy.
AKTUALIZACJA 13.01.2021 – zawiera odpowiedź Grupy Lotos na pytania Petrolnet.pl

Komunikat o wszczęciu postępowania został opublikowany krótko po godzinie 12.00 we wtorek 12 stycznia 2021 r. Zainteresowani udziałem w postępowaniu mają tydzień na wysłanie zgłoszeń – termin nadsyłania wymaganych dokumentów upływa w dniu 19 stycznia 2021 roku o godz. 15.00.

– Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 20 stycznia 2021 roku. Spośród kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną wyłonieni kandydaci, którzy w ocenie Rady Nadzorczej najlepiej spełniają wymagania do wykonywania funkcji, na którą kandydat aplikuje. Kandydaci spełniający wymogi określone w ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od dnia 21 stycznia 2021 roku w Biurze Spółki w Warszawie, przy Placu Bankowym 1 – czytamy w komunikacie Grupy Lotos.

Celowo wyboldowaliśmy fragmenty komunikatu, które zainspirowały nas do rozważania kilku kwestii.

Wymagania Rady Nadzorczej Grupy Lotos

Czytelnicy obcujący z tekstem dotyczącym stworzenia nowego stanowiska w zarządzie spółki energetycznej, który będzie zajmował się sprawą „fuzji i przejęć” w dobrej wierze zapewne byliby zdolni wyobrazić sobie długą listę wymagań, jaką przedłożono przed kandydatami zabiegającymi o to stanowisko.

Nie zawiodą się. Wybór członków zarządu jest obwarowany wieloma zastrzeżeniami. Jest takich 10 standardowych warunków (w tym wykształcenie wyższe, 5-letni okres zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę itd.). Jest 5 obwarowań, które mówią, kto nie może ubiegać się o to stanowisko (np. „wchodzi w skład organu partii politycznej (…)” itd.).

Droga jest więc otwarta dla… całego grona managerów. Ale jest jeszcze jeden punkt z trzema podpunktami, gdzie możemy znaleźć w miarę możliwości precyzyjną informację, dotyczącą pożądanych kompetencji rekrutowanego managera. Przywołajmy ten zapis w całości:

2. Ponadto kandydaci powinni:

a) posiadać wiedzę w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

b) posiadać wiedzę w zakresie znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, spółek publicznych oraz zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

c) posiadać specjalistyczną wiedzę o działalności Spółki w zakresie funkcji, do sprawowania której kandydat aplikuje.

Tak celowo wyboldowaliśmy podpunkt c) punktu 2. (zamieszczony w opublikowanym postępowaniu), aby pomóc rozwiać wątpliwości czytelników w zakresie kompetencji wymaganych do wykonywania funkcji wiceprezesa ds. fuzji i przejęć Grupy Lotos.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE – GRUDZIEŃ 2020
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Skoro udało nam się zawęzić wybór potencjalnych kandydatów do określonej, nielicznej grupy specjalistów, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego styczeń 2021 to dobry moment, aby powołać wiceprezesa zarządu Grupy Lotos ds. fuzji i przejęć, i dlaczego trzeba w tym celu tworzyć osobne stanowisko.

Która historia fuzji i koncentracji

Grupa Lotos jest spółką wobec której toczy się postępowanie, w ramach którego kontrolę nad nią miałaby przejąć spółka PKN Orlen. Komisja Europejska w 2020 roku wydała zgodę na dokonanie transakcji, jednak obwarowaną wieloma warunkami. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do tekstu:

>> Orlen z warunkową zgodą KE
na przejęcie Grupy Lotos<<

Warto przytoczyć informację podaną w lipcu 2020 roku przez Daniela Obajtka, prezesa PKN Orlen „Przed nami rozmowy z potencjalnymi partnerami dotyczące wdrożenia środków zaradczych. Będziemy negocjować przede wszystkim atrakcyjną wymianę aktywów.”

Podsumujmy kilka najważniejszych faktów w formie krótkiego wyliczenia:

  1. Podpisanie listu intencyjnego ze Skarbem Państwa ws. przejęcia przez PKN Orlen Grupy Lotos – luty 2018
  2. Podpisanie przez SP, Orlen i Lotos porozumienia określającego ramową strukturę transakcji – sierpień 2019
  3. Warunkowa zgoda na fuzję Lotos i Orlen – lipiec 2020
  4. Grupa Lotos chce powołać wiceprezesa ds. fuzji i przejęć – styczeń 2021

Tak, zdania zostały ułożone w poprawnej kolejności, zgodnie z datami. Nie, nie trzeba nic przestawiać. Tak, zastanawia nas decyzja o powołaniu wiceprezesa ds. fuzji i przejęć w Grupie Lotos, w momencie gdy PKN Orlen już wraz z partnerami „negocjuje atrakcyjną wymianę aktywów” w ramach warunkowej zgody na transakcję. Wydaje się, że takie stanowisko powstało późno, o dobre trzy lata za późno. Być może jesteśmy w błędzie – dlatego tym bardziej niecierpliwie czekamy na odpowiedź na nasze pytania wysłane dzisiaj do biura prasowego Grupy Lotos.

[AKTUALIZACJA 13.01.2021: odpowiedź biura prasowego na nasze pytania znajdą Państwo na końcu artykułu]
Podział kompetencji

Obecnie zarząd Grupy Lotos pracuje w następującym składzie:

Zofia Paryła – prezes zarządu
Artur Cieślik – wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju
Marian Krzemiński – wiceprezes zarządu ds. inwestycji i innowacji
Piotr Walczak – wiceprezes zarządu ds. produkcji i handlu
Jarosław Wittstock – wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych

Zarząd GL według statutu może liczyć od 3 do 7 członków, więc nowy wiceprezes byłby zaledwie 6 członkiem władz GL. Raport roczny GL za 2020 rok jeszcze nie powstał, więc nie możemy potwierdzić, czy w ostatnim czasie postanowiono na nowo podzielić kompetencje członków zarządu. Żaden z bieżących raportów również o tym nie informuje. Na podstawie raportu GL za rok 2019 możemy jedynie powiedzieć, że w ramach rozpisanej struktury obszarów odpowiedzialności członków zarządu hasło „fuzji i przejęć” nie pojawia sią – za to np. Realizacja Projektu EFRA została konkretnie wpisana w kompetencje wiceprezesa zarządu ds. inwestycji i innowacji.

Trudno zatem jednoznacznie i uczciwie odpowiedzieć –  na podstawie oficjalnych, udostępnianych dotychczas przez Grupę Lotos informacji – czyje ewentualnie kompetencje miałby przejąć nowy wiceprezes. Dlaczego ma je przejąć akurat teraz – nad tym krótko próbowaliśmy zastanowić się w poprzednim akapicie.

Przy okazji warto przypomnieć kilka faktów. Do tej pory nie mówiło się zbyt wiele na temat planowanych przez Grupę Lotos przejęć. Wiele natomiast słychać na temat działalności PKN Orlen w tej sprawie. Spółka przejęła już Energę, Ruch, próbuje sfinalizować przejęcie Grupy Lotos, podpisała list intencyjny w sprawie przejęcia PGNiG, a niedawno rozpoczęła proces zakupu Grupy Polska Press. Przyjrzyjmy się strukturze zarządu Grupy Orlen – realizującej ambitny plan „fuzji i przejęć” w branży energetycznej, sprzedaży detalicznej oraz medialnej.

Zarząd PKN Orlen obecnie pracuje w składzie:

Daniel Obajtek – prezes zarządu
Zbigniew Leszczyński – członek zarządu ds. rozwoju
Józef Węgrecki – członek zarządu ds. operacyjnych
Patrycja Klarecka – członek zarządu ds. sprzedaży detalicznej
Michał Róg – członek zarządu ds. handlu hurtowego i międzynarodowego
Armen Konrad Artwich – członek zarządu ds. korporacyjnych
Jan Szewczak – członek zarządu ds. finansowych
Adam Burak – członek zarządu ds. komunikacji i marketingu

Uprzedzimy odpowiedź na ewentualne pytania. Tak, PKN Orlen nie posiada stanowiska członka zarządu ds. fuzji i przejęć. Zazwyczaj na konferencjach prasowych podsumowujących wyniki kwartalne i roczne spółki na pytania dziennikarzy dotyczące postępu prac nad przejęciem Grupy Lotos odpowiadał Zbigniew Leszczyński, członek zarządu ds. rozwoju. Z dokumentów spółki jasno wynika, że jednym z obszarów jego działalności jest „realizacja inwestycji majątkowych”. W kompetencje prezesa zarząd PKN Orlen są zaś wpisane „Inwestycje Kapitałowe”.

Podsumowanie

Powyższy artykuł raczej stawia pytania niż odpowiedzi. Mamy nadzieję, że gdy tylko biuro prasowe Grupy Lotos odpowie na pytania przesłane przez naszą redakcję, będziemy mogli udzielić naszym czytelnikom dodatkowych odpowiedzi, które wszystkim nam lepiej pozwolą zrozumieć fakt utworzenia nowego stanowiska w zarządzie Grupy Lotos.

AKTUALIZACJA: Odpowiedź biura prasowego Grupy Lotos

We wtorek, przed publikacją powyższego artykułu, nasza redakcja wysłała pisemną prośbę do biura prasowego Grupy Lotos, o udzielenie informacji w trzech obszarach: 1. motywy utworzenia nowego stanowiska, 2. doprecyzowanie kompetencji nowego wiceprezesa, 3. doprecyzowanie celu: czy nowe stanowisko powstaje jako konsekwencja przejęcia GL przez PKN Orlen czy jest spowodowane planami akwizycyjnymi GL. W środę 13.01.2021 po godzinie 12.00 do naszej redakcji dotarła odpowiedź biura prasowego Grupy Lotos. Poniżej przytaczamy ją w całości:

– W imieniu Biura Prasowego informujemy, że spółka nie komentuje decyzji Rady Nadzorczej. Należy jednak podkreślić, że proces przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS przez PKN Orlen to długotrwała i wymagająca wielu analiz operacja. Stworzenie wspomnianego stanowiska jest więc naturalną konsekwencją tych działań. Proces uruchomionego właśnie postępowania kwalifikacyjnego zapewnia pełną transparentność w wyborze właściwego i wykwalifikowanego kandydata do pełnienia tej funkcji – poinformowało redakcję Petrplnet.pl biuro prasowe Grupy Lotos.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 12.01.2021
Aktualizacja: 13.01.2021