Grupa Lotos z nowym członkiem zarządu

Udostępnij artykuł
Zarząd Grupy Lotos poinformował, iż w dniu 10 września 2018 r., rada nadzorcza spółki powołała z dniem 11 września 2018 r. do składu zarządu X wspólnej kadencji Pana Jarosława Wittstocka, na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych.

Pan Jarosław Wittstock złożył oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy Lotos oraz, że jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, kapitałowych ani członkami organów innych konkurencyjnych osób prawnych. Życiorys zostanie przekazany odrębnym raportem.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
NAJBARDZIEJ PRAKTYCZNE, NOWOCZESNE I NIEZALEŻNE
CZASOPISMO BRANŻY STACJI PALIW
> link do aktualnego numeru <

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.