KAS przerwała proceder fikcyjnego obrotu paliwami

Pracownicy podlaskiej KAS ustalili, że firma zarejestrowana w jednym z krajów Unii Europejskiej unikała rejestracji i rozliczania się z podatku VAT z tytułu zakupów wewnątrzwspólnotowych i sprzedaży krajowej wykorzystując łańcuch fikcyjnych dostaw paliwa między tzw. znikającymi podatnikami.

Spółki te, jako podmioty faktycznie nie działające, nie nabywały paliwa od kontrolowanej firmy i nie rozliczały podatków od transakcji wykazanych na fakturach zarówno zakupu, jak i dalszej krajowej odsprzedaży.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
NAJBARDZIEJ PRAKTYCZNE, NOWOCZESNE I NIEZALEŻNE
CZASOPISMO BRANŻY STACJI PALIW
> link do aktualnego numeru <

Postępowanie prowadzone przez KAS wykazało, że faktycznym odbiorcą towaru były podmioty będące kolejnym (czwartym, piątym) ogniwem w łańcuchu dostaw, w większości należące do tych samych właścicieli, do których należała kontrolowana firma. Dodatkowo urzędnicy ustalili, że firma była kierowana i nadzorowana przez Polaków i jej działalność faktycznie odbywała się na terenie naszego kraju. Wobec tego na spółce ciążył obowiązek rejestracji dla celów podatku VAT w Polsce oraz jego rozliczenia z tytułu zakupów wewnątrzwspólnotowych i sprzedaży krajowej.

Dzięki skutecznym działaniom podlaskiej KAS proceder związany z fikcyjnym, transgranicznym obrotem paliwami został przerwany. W trakcie postępowania urzędnicy zabezpieczyli środki pieniężne nieuczciwej firmy oraz odzyskali 10,5 miliona złotych niezapłaconego podatku VAT.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.