Kolejny rekord wyników segmentu detalicznego PKN Orlen

W 2018 roku PKN Orlen osiągnął przychody na poziomie 110 mld zł, o 15 proc. wyższe w stosunku do roku poprzedniego, przy rekordowym poziomie przerobu ropy oraz sprzedaży. EBITDA LIFO wyniosła 8,3 mld zł. Historyczne rekordy z EBITDA LIFO na poziomie 2,8 mld złotych odnotował segment detaliczny. Zysk netto wyniósł 5,5 mld zł.

Dobre wyniki, zgodne z oczekiwaniami rynku zostały wypracowane w trudnym otoczeniu makroekonomicznym, przy średniorocznym wzroście cen ropy naftowej o ponad 30 proc. (r/r) i gazu ziemnego o 29 proc. Dodatkowo widoczny był wpływ realizowanych w cyklach 2-3 letnich postojów remontowych rafinerii w Kralupach i Możejkach oraz części petrochemicznej w PKN Orlen i Unipetrol.

Kolejny rekord odnotował segment detaliczny, osiągając wynik EBITDA LIFO na poziomie 2,8 mld zł. Wynik został wypracowany przy wzroście łącznych wolumenów sprzedaży o 7 proc. (12M/12M). Istotny wpływ na wyniki 2018 roku w segmencie detalicznym miał IV kwartał, w którym odnotowano wzrost marży paliwowej Orlen Deutschland, wynikającej z ograniczonej podaży paliw na rynku niemieckim, spowodowanej przez zakłócenie logistyczne.

Miniony rok był również czasem ważnych inwestycji i decyzji biznesowych mających na celu budowę wartości PKN Orlen w długiej perspektywie. Rozpoczęto proces przejęcia kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos, uruchomiono Program Rozwoju Petrochemii, dokonano wykupu mniejszościowych akcjonariuszy Unipetrolu i wzmocniono pozycję na Litwie, oddano do eksploatacji blok parowo-gazowy w Płocku, a także konsekwentnie kontynuowano dywersyfikację kierunków dostaw ropy naftowej. W 2018 roku Koncern utrzymał wysoki rating Fitch BBB- z perspektywą stabilną, a także, zgodnie z zapowiedziami wypłacił dywidendę w wysokości 1,3 mld PLN, czyli 3,00 zł na akcję. W grudniu ogłoszono aktualizację strategii na lata 2019-2022.

W 2018 roku PKN Orlen:

• Wypracował dobry wynik EBITDA LIFO na poziomie 8,3 mld zł
• Osiągnął wzrost przychodów o 15 proc. (12M/12M) do poziomu 110 mld zł
• Osiągnął rekordowy przerób ropy na poziomie 33,4 mln ton oraz najwyższą w historii firmy sprzedaż 42,9 mln ton
• Wypracował rekordowy wynik EBITDA LIFO ponad 2,8 mld zł w segmencie detalicznym, przy wzroście łącznych wolumenów sprzedaży o 7 proc. (12M/12M)
• Wypracował wynik netto na poziomie 5,5 mld zł

– Osiągnęliśmy dobre wyniki działając w bardzo wymagającym otoczeniu makroekonomicznym, czego przykładem był średnioroczny wzrost cen ropy naftowej o ponad 30 proc. Osiągnięte rezultaty pokazują jak istotne są konsekwencja w działaniu i skuteczne zarządzanie na różnych szczeblach organizacji. To z czego jesteśmy jednak szczególnie dumni, to fakt, że w tym czasie podjęliśmy szereg niezwykle istotnych decyzji biznesowych, które w długiej perspektywie będą wzmacniać pozycję Koncernu na konkurencyjnym rynku, a także pozytywnie wpłyną na rozwój polskiej gospodarki. Te najbardziej strategiczne decyzje to rozpoczęcie procesu fuzji z Grupą Lotos oraz wdrożenie Programu Rozwoju Petrochemii – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

W IV kwartale 2018 roku odnotowano wzrost modelowej marży downstream (r/r) o 0,6 USD/bbl oraz wzrost średniej ceny ropy Brent (r/r) o 8 USD/bbl, do poziomu 69 USD/bbl. W tym czasie nastąpiło również osłabienie średniego kursu PLN względem USD i EUR. Odnotowano wzrost konsumpcji paliw w Polsce i Czechach, przy jednoczesnym spadku konsumpcji w Niemczech. Na rynku litewskim spadło zużycie oleju napędowego przy wzroście konsumpcji benzyn.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2018 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Detal

Segment detaliczny PKN Orlen w IV kwartale 2018 roku osiągnął kolejny rekordowy wynik EBITDA LIFO na poziomie 917 mln zł. Wynik został osiągnięty przy wzroście łącznych wolumenów sprzedaży o 6 proc. (r/r), w tym w Polsce o 5 proc., w Czechach o 7 proc., na Litwie o 11 proc. i w Niemczech o 8 proc. Koncern odnotował również wzrost udziałów na wszystkich rynkach, w tym w Czechach na poziomie 2,1 pp (r/r) w efekcie pełnego włączenia do sieci, stacji paliw przejętych od OMV. W omawianym okresie odnotowano wzrost marż paliwowych na rynku polskim, niemieckim i czeskim oraz wzrost marż pozapaliwowych na rynku polskim i czeskim (r/r). PKN Orlen kontynuował również rozwój oferty pozapaliwowej poprzez otwarcie kolejnych 69 punktów gastronomicznych. Łącznie funkcjonowało już 2016 punktów, w tym: 1667 Stop Cafe w Polsce (włączając w to 354 sklepy convenience pod marką O!SHOP), 270 Stop Cafe w Czechach, 23 Stop Cafe na Litwie oraz 56 Star Connect w Niemczech. Na koniec 2018 roku Koncern posiadał 2803 stacji, co oznacza wzrost liczby obiektów o 20 (r/r). W IV kwartale PKN Orlen kontynuował projekt rozwoju elektromobilności, uruchamiając ładowarkę na stacji w Siewierzu. Tym samym rozpoczęto etap montażu stacji ładowania w ramach projektu inwestycyjnego, który do końca 2019 roku przewiduje powstanie 50 punktów.

Downstream

Segment downstream PKN Orlen w IV kwartale 2018 roku wypracował wynik EBITDA LIFO na poziomie 1,3 mld zł. Wynik osiągnięto przy wzroście łącznych wolumenów sprzedaży o 1 proc. (r/r), w tym oleju napędowego (r/r) o 3 proc. (wzrost w Polsce (r/r) o 8 proc.). W tym okresie odnotowano dodatni wpływ makro (r/r) głównie w efekcie wzrostu dyferencjału Brent/Ural, poprawy marż na średnich destylatach i ciężkich frakcjach rafineryjnych oraz olefinach, jak również osłabieniu kursu PLN względem walut obcych. Pozytywny efekt zmian powyższych czynników został częściowo ograniczony przez negatywny wpływ wyższych kosztów zużyć własnych, w wyniku wzrostu cen ropy, oraz niższych marż na lekkich destylatach, poliolefinach i PCW. Na wyniki segmentu w IV kwartale wpływ miały również cykliczny remont instalacji Olefin i postój instalacji PTA w PKN Orlen oraz wydłużony postój instalacji Steam Cracker w Unipetrol po cyklicznym remoncie z 3Q18.

Wydobycie

Segment wydobycia PKN Orlen w IV kwartale 2018 roku po raz kolejny przyniósł dodatni wynik EBITDA LIFO na poziomie 66 mln zł. Średnie wydobycie w tym czasie wzrosło o 25 proc. (r/r) osiągając poziom 20,2 tys. boe/d. Na terenie polskich koncesji zakończono wiercenie trzech otworów Bystrowice, Miłosław i Komorze oraz rozpoczęto wiercenie otworu Czarna Dolna w Projekcie Bieszczady. Zakończono też akwizycję danych sejsmicznych 3D Chełmno. W Kanadzie, wraz z partnerami, w minionym kwartale rozpoczęto wiercenie 7 odwiertów, zabiegowi szczelinowania poddano kolejnych 7 odwiertów, a do produkcji podłączono 10 otworów. W rejonie Kakwa zakończono kolejną fazę rozbudowy instalacji do wstępnego przerobu gazu oraz kontynuowano rozbudowę instalacji do magazynowania wody.

Podsumowanie

W 2018 roku Koncern utrzymywał dobrą sytuację finansową m.in. dywersyfikując źródła finansowania. Na koniec 2017 roku zadłużenie netto wynosiło 5,6 mld zł, natomiast dźwignia finansowa utrzymywała się na bezpiecznym poziomie 15,7 proc.

W 2018 roku PKN Orlen nadal cieszył się zaufaniem gremiów eksperckich, ponownie uzyskując tytuł The World’s Most Ethical Company, a także Top Employer Polska. W 2018 roku PKN Orlen po raz kolejny otwierał „Listę 500” dziennika Rzeczpospolita, w rankingu największych polskich spółek, zajął również 45. miejsce wśród największych koncernów energetycznych na świecie, notowanych w rankingu S&P Global Platts TOP250. Wśród najważniejszych wydarzeń marketingowych minionego roku znalazły się m.in. oficjalne partnerstwo z zespołem F1 Williams Racing, sponsoring drużyny siatkarskich mistrzów świata, czołowych polskich lekkoatletów oraz PKOl.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.