Lotos Paliwa szuka dostawcy LPG na 2019 rok

Udostępnij artykuł
Spółka przygotowuje się do rozpoczęcia postępowania mającego na celu wybór dostawcy autogazu dla sieci stacji paliw Lotos 2019 roku. Z tego powodu opublikowała zapytania ofertowe do potencjalnych kontrahentów.

Firmy specjalizujące się w dostawach autogazu dla stacji paliw na polskim rynku, zainteresowane w udziałem w postępowaniu, są proszone przez spółkę o złożenie informacji na temat prowadzonej działalności. Dzięki temu wybrani potencjalni kontrahenci zyskają szansę na zaproszenie do udziału w przygotowywanym postępowaniu.

Przedmiotem postępowania wyboru dostawcy będzie zakup autogazu wraz z dostawą dla stacji Lotos Paliwa, działających w systemie CODO (Company Owned Dealer Operated) oraz stacji partnerskich działających w systemie DOFO (Dealer Owned Franchising Operated). Obiekty są zlokalizowane na ternie województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.
Jednak w postępowanie poszczególne województwa będą rozpatrywane oddzielnie, a oferty złożone na więcej niż jedno województwo nie mogą być łączone i współzależne od siebie.

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2018
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Dostawca LPG obejmujący zaopatrzenie w danym województwie, będzie odpowiedzialny za monitorowanie stanu zapasów magazynowych LPG na stacjach (na podstawie raportów otrzymywanych od Lotos Paliwa), utrzymanie poziomu stanów magazynowych zgodnych z DTR instalacji i pozwalających na zapewnienie ciągłości sprzedaży. Za przestoje stacji z winy dostawcy naliczane będą kary umowne.

Realizacja dostaw LPG na stacje będzie możliwa transportem własnym dostawcy lub wynajętym przez dostawcę z zastrzeżeniem, że dostawca nie będzie korzystał z poddostawców, rozumianych jako zewnętrzne podmioty zajmujące się obrotem autogazem. Okres realizacji zaopatrzenia potrwa od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać za pośrednictwem platformy ofertowej Grupy Lotos „Logintrade” do dnia 12.10.2018 r., do godz. 12:00. Pytania dotyczące zapytania o informację można kierować poprzez tę samą platformę do dnia 05.10.2018 r., do godz. 15:00. Planowany termin przeprowadzanie postępowania to listopad 2018 r.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 02.10.2018
Aktualizacja: 26.10.2018