Manager Citronex Trans Energy: Perspektywy rynkowe nie są optymistyczne

Udostępnij artykuł

[SPECJALNIE DLA NAS – RAPORT 2022] W komentowaniu i ocenianiu sytuacji na rynku paliwowym na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy nie sposób silić się na oryginalność i abstrahować od czynników geopolitycznych oraz makroekonomicznych, które miały i wciąż mają przemożny wpływ na funkcjonowanie każdej stacji paliw w Polsce. Perturbacje spowodowane pandemią zostały zastąpione przez potężne wstrząsy na rynku, wywołane wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Temu wszystkiemu towarzyszy wysoka inflacja, rekordowe ceny surowców energetycznych oraz problemy z ich dystrybucją i dostępnością. – pisze na łamach publikacji „Stacje Paliw – Sprzedaż Detaliczna – Raport 2022” Andrzej Szczepański, kierownik operacyjny Citronex Trans Energy.

Andrzej Szczepanski Stacje Paliw Sprzedaz Detaliczna RAPORT

Sieć stacji Citronex Trans Energy

Sieć stacji zarządzanych przez Citronex Trans Energy, ze względu na lokalizacje obiektów, ukierunkowana jest na obsługę międzynarodowego ruchu tranzytowego oraz osobowego ruchu przygranicznego. Dzięki obniżeniu w Polsce stawki podatku vat na paliwa, a tym samym powiększeniu się różnic w cenach paliw w Niemczech, Czechach i Polsce stacje przygraniczne odnotowywały zwiększoną sprzedaż paliw, zwłaszcza benzyn. Z drugiej strony dało się niestety odczuć zmniejszone obroty na oleju napędowym w związku z mniejszą intensywnością przewozów międzynarodowych pomiędzy wschodem i zachodem Europy.

Paliwa alternatywne

O ile sytuacja na rynku paliw standardowych jest trudna, to w przypadku paliw alternatywnych, a zwłaszcza gazu LNG, dramatyczna. W ciągu roku produkt ten podrożał o kilkaset procent, a końca podwyżek na razie nie widać. Na naszej stacji, którą otworzyliśmy kilkanaście miesięcy temu w Zgorzelcu, jesteśmy zmuszeni do skokowego podnoszenia cen z miesiąca na miesiąc. Musimy sobie dodatkowo radzić z trudnościami dotyczącymi zakupu produktu, który stał się towarem bardzo pożądanym i deficytowym.

Bardzo wysoka cena gazu negatywnie wpływa na rentowność przewozów realizowanych ciężarówkami wyposażonymi w takie źródło napędu. Część managerów zarządzających flotami samochodów ciężarowych z instalacjami LNG zaczęła podejmować decyzje o zaprzestaniu przewozów towarów, a kolejni rozważają takie posunięcie. Wpłynie to oczywiście negatywnie na rachunek ekonomiczny zarządzanej przez naszą spółkę stacji LNG.

Co dalej?

Perspektywy na kolejne miesiące nie są niestety optymistyczne. Zapowiada się kolejny rok, w którym prowadzenie działalności gospodarczej na rynku paliw będzie obarczone dużym ryzykiem oraz będzie wymagać niekonwencjonalnych działań, aby sprostać stale pojawiającym się nowym wyzwaniom.

Źródło: „Stacje Paliw – Sprzedaż Detaliczna – Raport 2022” (wydawca: BROG B2B)

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2022 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacja Benzynowa Bogdan Kucharski wrzesien pazdziernik

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 08.11.2022
Aktualizacja: 08.11.2022