Modelowa marża rafineryjna Lotosu w 3. kwartale 2018 r.

Udostępnij artykuł
7,47 dolara na baryłce wyniosła w 3. kwartale br. modelowa marża rafineryjna Lotosu. Z kolei we wrześniu 2018 średnią marżę spółki oszacowano na 5,59 dolara na baryłce.

Do kalkulacji marży przyjęto poniższą strukturę uzysków, której przypisano następujące indeksy cenowe:

14,14 proc. benzyna (PRM UNL 10 ppm ARA)
4,24 proc. benzyna surowa (Naphtha CIF NWE)
4,53 proc. LPG (50 proc. Propan FOB NWE, 50 proc. Butan FOB NWE)
49,57 proc. diesel (ULSD 10 ppm CIF NWE)
5,34 proc. paliwo lotnicze (Jet CIF NWE)
18,11 proc. ciężki olej opałowy (HFO 3,5 proc. S ARA)
4,07 proc. stanowi zużycie własne rafinerii

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2018
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Kalkulację marży pomniejszono o szacowany modelowy koszt zużycia gazu ziemnego na przerobioną modelową baryłkę ropy naftowej – obliczany jako iloczyn współczynnika 0,075 oraz notowań indeksu gazu ziemnego z rynku dnia następnego (RDNg) na Towarowej Giełdzie Energii (indeks TGEgasDA) przeliczonego na koszt w USD za MWh (dla danych od początku 2016 roku).

Ponieważ prezentowany model nie uwzględnia różnic w cenach osiąganych poprzez sprzedaż produktów na różnych geograficznych rynkach zbytu, wielkość prezentowanej marży modelowej jest przybliżona, nie zaś tożsama z rzeczywistą wielkością marży rafineryjnej uzyskiwanej w rafinerii Grupy Lotos.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.