Niestabilne makro wpływa na wartość aktywów trwałych Grupy Orlen

Udostępnij artykuł

Grupa Orlen zakłada ujęcie w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2022 r. odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w obszarze rafinerii, w łącznej wysokości ok. 2,8 mld zł. Wynika to konieczności zastępowania rosyjskiej ropy REBCO innymi, droższymi gatunkami ropy. Wpływ na sytuację ma także znaczący wzrost cen gazu wykorzystywanego w produkcji rafineryjnej oraz wzrostu stopy dyskonta.

rafinery document shutterstock

Odpisy Grupy Orlen

Odpisy to zabieg o charakterze księgowym, bezgotówkowy, który pozostaje bez wpływu na stabilność finansową koncernu i realizowane procesy inwestycyjne. Obecna wartość aktywów rafineryjnych koncernu, pomniejszona o planowane odpisy, odzwierciedla prognozowane wyniki tych aktywów w przyszłości.

Odpisy są efektem nadzwyczajnej sytuacji w globalnej branży rafineryjnej. Jest związana z trwającym konfliktem w Ukrainie, planowanym embargiem na ropę z Rosji i ograniczoną dostępnością surowców. Uwzględniają one prognozowane pogorszenie warunków dla branży rafineryjnej. Widać je między innymi w spadku modelowej marży rafineryjnej, która już w lipcu spadła o ok. 47 proc. w stosunku do czerwca tego roku.

Oszacowana wartość odpisów dotyczy aktywów rafineryjnych PKN Orlen i Orlen Lietuva. Ich łączny przewidywany wpływ na skonsolidowany wynik operacyjny koncernu za pierwsze półrocze 2022 r. wyniesie łącznie ok. 2,8 mld zł. Z kolei prognozowany wpływ odpisów na jednostkowy wynik operacyjny PKN Orlen wyniesie ok. 2,1 mld zł.

Grupa Orlen konsekwentnie dywersyfikuje dostawy ropy do wszystkich swoich rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie. Od początku wojny w Ukrainie Grupa Orlen zrezygnowała i nie realizuje zakupów spotowych ropy rosyjskiej. Zastępuje ją ropą z alternatywnych kierunków. Obecnie przerób ropy rosyjskiej w Grupie Orlen został ograniczony do 30 proc. i realizowane są wyłącznie kontrakty długoterminowe.

Źródło: PKN Orlen

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MAJ-CZERWIEC 2022 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacja Benzynowa & Convenience Store maj-czerwiec 2022

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 03.08.2022
Aktualizacja: 03.08.2022