Nowe włączenia do wykazu paliw ciekłych

Udostępnij artykuł

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podjął decyzję o rozszerzeniu wykazu paliw ciekłych, których wytwarzania, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

paliwo dla rolnikow

Wprowadzone zmiany dotyczą:

• włączenia do kategorii benzyn silnikowych, objętych obowiązkiem uzyskania koncesji na wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucję oraz obrót, w tym obrót z zagranicą, paliwa ciekłego o kodzie CN 3824 99 92 w zakresie alkoholu etylowego w mieszankach benzyny z zawartością alkoholu etylowego ponad 10%(v/v) z wyłączeniem alkoholu etylowego i pozostałych wyrobów alkoholowych, przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe,

• włączenia do kategorii benzyn silnikowych, objętych obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru podmiotów przywożących, paliwa ciekłego o kodzie CN 3824 99 92 w zakresie alkoholu etylowego w mieszankach benzyny z zawartością alkoholu etylowego ponad 10%(v/v),

• wyłączenia z obowiązku uzyskania koncesji na wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucję oraz obrót, w tym obrót z zagranicą, oraz obowiązku uzyskania wpisu do rejestru podmiotów przywożących, paliw ciekłych stanowiących biopaliwa ciekłe będące dodatkami do paliw ciekłych oraz biopaliwa ciekłe przeznaczone na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe.

W pozostałym zakresie obowiązek koncesyjny oraz obowiązek uzyskania wpisu do rejestru podmiotów przywożących, nie ulegają zmianie.

Stacja Benzynowa & Convenience Store
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

SB CS okladka

W przypadku, w którym wyszczególnione zmiany skutkują powstaniem obowiązku uzyskania koncesji lub zmiany zakresu posiadanej koncesji albo powstaniem obowiązku wpisu lub zmiany zakresu posiadanego wpisu do rejestru podmiotów przywożących, wówczas, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów należy złożyć wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji albo wniosek o wpis lub zmianę zakresu wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Rozporządzenie weszło w życie 25 listopada 2023.

źródło: Urząd Regulacji Energetyki

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 05.12.2023
Aktualizacja: 05.12.2023