Nowi członkowie zarządu PKN Orlen

Rada Nadzorcza PKN Orlen podczas posiedzenia w dniu 10 sierpnia br. powołała do składu zarządu: Michała Roga na stanowisko członka zarządu ds. handlu hurtowego i międzynarodowego oraz Armena Konrada Artwicha na stanowisko członka zarządu ds. korporacyjnych. Nowi członkowie zarządu zaczną pełnić swoje obowiązki od 1 września 2018 roku.

Decyzje podjęte w trakcie ostatniego posiedzenia RN oznaczają, że zarząd PKN Orlen będzie od 1 września br. pracował w 7-osobowym składzie:
– Daniel Obajtek – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
– Patrycja Klarecka – Członek Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej
– Józef Węgrecki – Członek Zarządu ds. Operacyjnych
– Wiesław Protasewicz – Członek Zarządu ds. Finansowych
– Zbigniew Leszczyński – Członek Zarządu ds. Rozwoju
– Michał Róg – Członek Zarządu ds. Handlu Hurtowego i Międzynarodowego
– Armen Konrad Artwich – Członek Zarządu ds. Korporacyjnych.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
NAJBARDZIEJ PRAKTYCZNE, NOWOCZESNE I NIEZALEŻNE
CZASOPISMO BRANŻY STACJI PALIW
> link do aktualnego numeru <

Prezentujemy sylwetki nowych Członków Zarządu PKN Orlen:

Pan Michał Róg

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Canadian International Management Institute and Harvard Business School. Ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w firmie Tele-Fonika Kable, gdzie pracował jako: wiceprezes ds. sprzedaży – sektor dystrybucja i energetyka, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju produktu średnich i wysokich napięć, dyrektor ds. sprzedaży na rynku bałkańskim, dyrektor ds. handlu krajowego, dyrektor biura rynku krajowego.

Od marca 2018 członek zarządu ds. handlowych Orlen Oil z siedzibą w Krakowie. Od kwietnia 2018 członek zarządu Paramo z siedzibą w Pardubicach, Czechy

Pan Armen Konrad Artwich

Pan Armen Konrad Artwich jest radcą prawnym. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia z zakresu finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Studiował także prawo spółek i prawo handlowe na University of Sheffield, School of Law. Aplikację radcowską ukończył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Od stycznia 2018 roku dyrektor Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej, w latach 2016-2018 jako zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju odpowiadał m.in. za projekty legislacyjne z obszaru prawa gospodarczego oraz za nadzór merytoryczny nad Głównym Urzędem Miar oraz Polskim Centrum Akredytacji. Jednocześnie od lipca 2016 roku członek Komisji Nadzoru Finansowego (przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki).

W latach 2011-2016 zatrudniony w Obszarze Prawnym Banku Zachodniego WBK, gdzie odpowiadał za obsługę prawną bankowości inwestycyjnej w Pionie Global Banking & Markets.
Absolwent XVIII Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Za działalność pro publico bono odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i nagrodą Fundacji Polcul.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.