Nowy członek RN PKN Orlen

Udostępnij artykuł
W dniu 29 października br. dyrektor Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 statutu spółki powołał pana Romana Kusza do składu rady nadzorczej PKN Orlen.

Roman Kusz w latach 1987-1992 odbył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1993-1997 odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Od roku 1997 prowadzi praktykę adwokacką.

W latach 2007-2013 i od roku 2016 pełni funkcję dziekana Izby Adwokackiej w Katowicach.

Aktualnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Górnik Zabrze w Zabrzu, zaś w kadencji 2018/2019 pełnił funkcję sekretarza Rady Nadzorczej Ekstraklasa w Warszawie.

Od roku 2017 jest członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. W lutym 2019 roku został powołany na członka Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.Od 2014 roku jest organizatorem i moderatorem paneli prawniczych na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Z ramienia NRA, jako przewodniczący Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej, był współorganizatorem panelu „Advancing Law & Governance Contributions to Climate Action under the Paris Agreement” wchodzącego w skład szczytu klimatycznego ONZ – 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), jaki w 2018 roku odbył się w Katowicach.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– WRZESIEŃ 2019 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

W 2018 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

Pan Roman Kusz złożył pisemne oświadczenie, że nie wykonuje innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN Orlen, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Złożył również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 z późn. zm.).

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 30.10.2019
Aktualizacja: 30.10.2019