Orlen: 5,7 proc. wzrost sprzedaży wolumenowej w detalu

Udostępnij artykuł

Największy wzrost sprzedaży wykazał olej napędowy – 12,9 proc. oraz gazu płynnego (5,4 proc.). Wolumenowa sprzedaż benzyn zmalała natomiast o 0,8 proc. Na samym rynku polskim sprzedaż wolumenowa dla segmentu detal zanotowała 10,6 proc. wzrostu, z czego 8,2 proc. na stacjach własnych i 26,3 proc. na stacjach franczyzowych.
„Osiągnięcie tak dobrych wyników było możliwe dzięki dalszemu umocnieniu pozycji marki Orlen na rynku stacji paliw oraz wysokiej dynamice sprzedaży na stacjach ekonomicznych Bliska. W 2009 roku widoczny był wzrost zainteresowania klientów zakupem paliw wzbogaconych Verva ON i Verva 98. Udział paliw Verva w sprzedaży paliw wzrósł z 16,6 proc. w 2008 roku do poziomu 17,6 proc. w 2009 roku wolumenu sprzedanego na stacjach PKN Orlen Premium” – czytamy w sprawozdaniu zarządu Grupy Kapitałowej PKN Orlen.
 
Na dzień 31 grudnia 2009 roku sieć detaliczna PKN Orlen w Polsce zmniejszyła się o 56 podmiotów i liczyła 1.747 stacji, z czego 1.330 było stacjami własnymi, 336 franczyzowymi, a 81 działało w formule patronackiej, obejmującej obiekty funkcjonujące pod markami Petrochemia Płock i CPN. Na koniec 2009 roku PKN Orlen zarządzał siecią 940 obiektów funkcjonujących pod marką Orlen i 424 stacjami w segmencie ekonomicznym Bliska. Pozostałe 383 stacje funkcjonowały w barwach Petrochemii Płock i CPN. Konsekwentna realizacja strategii rozwoju sieci detalicznej pozwoliła na zwiększenie udziału PKN Orlen w polskim rynku detalicznym o 1,7 pp do poziomu 31,2 proc.
Opublikowano: 01.04.2010
Aktualizacja: 01.04.2010