Orlen informuje o jednorazowych zdarzeniach księgowych

Udostępnij artykuł

Przewidywane księgowe zdarzenia jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe 2022 roku wykazane w sprawozdaniach finansowych PKN Orlen i Grupy Kapitałowej Orlen za 2022 rok.

Orlen logo

PKN Orlen informuje, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2022 rok przewiduje ujęcie następujących zdarzeń księgowych o charakterze jednorazowym mających istotny wpływ na dane finansowe za 2022 rok:

 • Ujęcie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych segmentu Rafineria w PKN Orlen S.A. o łącznej wartości netto około (0,4) mld zł.
 • Ujęcie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych segmentu Upstream w PKN Orlen S.A. o łącznej wartości netto około (0,6) mld zł.
 • Ujęcie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych segmentu Rafineria w AB Orlen Lietuva o łącznej wartości netto około (1,1) mld zł.
 • Ujęcie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych segmentu Rafineria w Orlen Unipetrol o łącznej wartości netto około (0,6) mld zł.
 • Ujęcie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych segmentu Petrochemia w Orlen Unipetrol o łącznej wartości netto około (0,1) mld zł.
 • Ujęcie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych segmentu Upstream w Grupa Exalo Drilling o łącznej wartości netto około (0,3) mld zł.
 • Ujęcie odwróceń aktualizujących wartość aktywów trwałych segmentu Upstream w Grupie Orlen Upstream o łącznej wartości netto około 0,2 mld zł.
  Ponadto, w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2022 rok spółka przewiduje ujęcie następujących zdarzeń księgowych o charakterze jednorazowym mających istotny dodatni wpływ na dane finansowe za 2022 rok:
 • Ujęcie odwróceń odpisów aktualizujących wartość udziałów w Orlen Upstream Sp. z o.o. o łącznej wartości około 0,5 mld zł.
 • Odpisy aktualizujące wartość udziałów w pozostałych jednostkach Grupy Orlen o łącznej wartości około (0,1) mld zł0 dotyczą utraty wartości udziałów w AB Orlen Lietuva i udziałów w Grupie Exalo Drilling.
  Utrata wartości w/w aktywów netto wynika głównie ze zmiany otoczenia makroekonomicznego, zmiany stopy dyskonta, kluczowych aktów prawnych wchodzących w skład pakietu regulacji mających na celu przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz obowiązującego w Republice Czeskiej podatku od nadmiarowych zysków (Windfall Tax).
  PKN Orlen opublikuje jednostkowy i skonsolidowany raport za rok 2022 w dniu 28 kwietnia 2023 roku.

LIDERZY RYNKU – DOSTAWCY DLA STACJI PALIW – RAPORT 2023
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Liderzy Rynku Dostawcy dla Stacji Paliw RAPORT okladka

źródło: PKN Orlen

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 07.04.2023
Aktualizacja: 07.04.2023