Orlen Południe szuka członka zarządu

Udostępnij artykuł
W dniu 23 listopada br. rada nadzorcza Orlen Południe wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu spółki. Czas składania ofert upływa w dniu 30 listopada br.

Osoba pełniąca funkcję członka zarządu będzie odpowiedzialna za:
– kierowanie, zarządzanie i nadzorowanie działalności spółki w ramach kolegialnego zarządu
– tworzenie i realizowanie strategii spółki
– zapewnienie rozwoju spółki
– określanie i realizowanie działań optymalizacyjnych w obszarach działalności spółki
– nadzór nad realizacją kluczowych wskaźników efektywności
– efektywną współpracę w ramach Grupy Kapitałowej Orlen

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2018 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Obecnie w zarządzie Orlen Południe zasiadają:

Jarosław Wróbel – prezes zarządu
Grzegorz Juszczyk – członek zarządu
Krzysztof Famulski – członek zarządu
Tomasz Sanecki – członek zarządu

Orlen Południe to spółka z Grupy Kapitałowej Orlen specjalizująca się w produkcji i sprzedaży biopaliw, biokomponentów, parafin, rozpuszczalników oraz produktów uzyskiwanych podczas przerobu ropy naftowej i regeneracji olejów. Konsekwentnie rozwijane technologie, nacisk na rozwój know-how i szereg działań optymalizacyjnych stanowią podstawę do rozwoju spółki Orlen Południe w kierunku biorafinerii.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.