Orlen Projekt szuka członka zarządu

Rada nadzorcza spółki ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu ds. finansowych.

Osoba pełniąca funkcję członka zarządu będzie odpowiedzialna za:

  • kierowanie, zarządzanie i nadzorowanie działalnością spółki w ramach kolegialnego zarządu
  • współtworzenie strategii spółki oraz nadzór nad jej realizacją
  • zarządzanie sprawami finansowymi spółki i realizację polityki finansowej Spółki
  • budowanie wartości spółki poprzez poprawę efektywności operacyjnej i inwestycyjnej

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 24 kwietnia br.

Orlen Projekt to spółka z Grupy Kapitałowej Orlen specjalizująca się w projektowaniu i budowie nowych oraz modernizacji istniejących obiektów rafineryjnych, petrochemicznych oraz w ochronie środowiska i energetyce. Jako Generalny Realizator Inwestycji spółka realizuje inwestycje w sposób kompleksowy – od opracowania koncepcji, poprzez projektowanie, zakupy dóbr i usług, budowę aż po uruchomienie inwestycji.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.