Orlen zainwestuje w myjnie

PKN Orlen chce nieustannie poprawiać swoją efektywność ekonomiczną oraz pozycję rynkową i obecnie rozpoczyna postępowanie zakupowe dotyczące myjni bezdotykowych wraz z dostawą chemii oraz serwisem pogwarancyjnym na Stacje Paliw PKN Orlen.

Zakres postępowania obejmuje myjnie w wersji od 1 do 4 stanowisk, przy czym wyróżniono 3 segmenty wyposażeniowe urządzeń: Economy, Optimum, Premium.

Do głównych celów prowadzonego postępowania należą:

– wybranie dostawcy myjni bezdotykowych na najbliższe lata, który zapewni kompleksową usługę dostawy, montażu, serwisu gwarancyjnego, pogwarancyjnego oraz dostawy chemii myjącej.
– zakontraktowanie najbardziej optymalnego rozwiązania kosztowego w ujęciu TCO (ang. Total Cost of Ownership – pol. Całkowity koszt posiadania – przyp. red.).
– zakontraktowanie wysokiej jakości urządzeń oraz usług odpowiadających standardom PKN.

PKN Orlen planuje podpisanie na zakres niniejszego postępowania dwóch umów: ramowej na zakup urządzeń wraz z serwisem gwarancyjnym oraz umowy utrzymaniowej (serwisowej) na serwis pogwarancyjny oraz chemię myjącą (również w okresie gwarancyjnym) w ujęciu ryczałtowym. Planuje się podpisanie ww. umów z oferentem wybranym w postępowaniu. Ponadto dopuszcza się możliwość podpisania umów rezerwowych z oferentem, który zajmie drugie miejsce (pod warunkiem wyrażenia przez niego takiej chęci).

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2018 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Istnieje możliwość złożenia oferty jedynie na całość wyszczególnionych pozycji w Cenniku. Oferty złożone na część pozycji np. bez serwisu pogwarancyjnego będą odrzucane.

Kryteria oceny:
1. Bezpieczeństwo
2. Jakość
3. Cena
4. Termin płatności

PKN Orlen zastrzega sobie prawo do odrzucenia na poszczególnych pozycjach najwyższej oferty cenowej. PKN Orlen dopuszcza możliwość złożenia ofert przez konsorcja. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum wymagane jest złożenie kopii umowy konsorcjum oraz pełnomocnictw lidera konsorcjum do reprezentowania pozostałych członków konsorcjum. Lider konsorcjum odpowiada za realizację wszystkich formalnych wymagań wobec PKN Orlen.

Oferty w postępowaniu można składać od 13.11.2018 od godz. 14:00. Termin zadawania pytań mija 23.11.2018 o godz. 17:00, natomiast termin składania ofert upływa 30.11.2018 o godz. 17:00.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.