Orlen zdecydował w sprawie emisji euroobligacji

Udostępnij artykuł

Spółka poinformowała, że jej zarząd podjął decyzję o emisji oraz ustaleniu kluczowych warunków emisji euroobligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 500 milionów euro, które zostaną wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji ustanowionego 13 maja 2021 roku.

Orlen logo

Jak można przeczytać w komunikacie prasowym, euroobligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:

  • łączna wartość nominalna euroobligacji: 500.000.000 EUR;
  • emisja 5.000 imiennych euroobligacji serii B;
  • wartość nominalna jednej euroobligacji: 100.000 EUR;
  • cena emisyjna jednej euroobligacji: 98.353 EUR;
  • dzień wykupu: 7 lat po dniu emisji euroobligacji;
  • Euroobligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 4,750 % rocznie;
  • Euroobligacje nie będą zabezpieczone;
  • Euroobligacje zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez Euroclear Bank SA/NV lub Clearstream Banking SA;
  • Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe warunki emisji euroobligacji będą określone w Ostatecznych Warunkach Euroobligacji.

Środki z emisji euroobligacji zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności spółki.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MARZEC-KWIECIEŃ 2023 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacja Benzynowa marzec kwiecien okladka tekst

źródło: Orlen

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 11.07.2023
Aktualizacja: 11.07.2023