Paliwa alternatywne przyszłością sektora rafineryjnego

Rozwój paliw alternatywnych to jeden z najistotniejszych trendów branży energetycznej. Działania w tym kierunku, podejmowane przez takie spółki, jak Grupa Lotos, były jednym z tematów panelu „Energia przyszłości: makrotrendy versus mikrostrategie” na tegorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Pomimo dynamicznego wydobycia ropy naftowej, energia elektryczna, wodór oraz inne surowce zwiększają swoje znaczenie dla branży paliwowej i energetycznej. Grupa Lotos prowadzi obecnie szereg działań dążących do popularyzacji wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie. W Polsce mamy obecnie rozwinięte dwa segmenty paliw alternatywnych stosowanych w tym sektorze: biokomponenty i biopaliwa oraz LPG. Grupa Lotos realizuje w pełni Narodowy Cel Wskaźnikowy – jego poziom wykonania w roku 2017 wynosił 5,86 proc., poprzez sprzedaż paliw z biokomponentami (etanol, w tym etanol w ETBE, FAME) i biopaliw (B100). Spółka stawia również na projekty oparte o technologię wodorową. Grupa Lotos rozważa m.in. realizację projektu opartego o koncepcję biowodoru wyprodukowanego z biometanu jako komponentu paliw ciekłych.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
NAJBARDZIEJ PRAKTYCZNE, NOWOCZESNE I NIEZALEŻNE
CZASOPISMO BRANŻY STACJI PALIW
> link do aktualnego numeru <

– Traktujemy zaangażowanie w elektromobilność jako działalność komplementarna z naszymi działaniami w innych obszarach. Budujemy sieć ładowarek dla samochodów elektrycznych, dzięki czemu na przełomie trzeciego i czwartego kwartału będzie można przejechać samochodem elektrycznym z Warszawy do Trójmiasta bez obawy, że zabraknie nam energii. Dyskusja o elektromobilności obejmuje coraz więcej gałęzi transportu, takich jak np. transport miejski, usługi komunalne. Rozpoczyna się też dyskusja o innych rodzajach transportu niskoemisyjnego. Kolejnym interesującym rozwiązaniem na rynku staje się wodór, dlatego chcemy wdrażać technologię jego oczyszczania do jakości, która umożliwi wykorzystanie wytwarzanego w gdańskiej rafinerii wodoru w transporcie. Mam nadzieję, że we współpracy z samorządami będziemy rozwijali projekty w tym obszarze – mówił Mateusz A. Bonca, prezes zarządu Grupy Lotos. – W nawiązaniu do coraz bardziej rygorystycznych wymogów środowiskowych w transporcie, w tym w odniesieniu do transportu morskiego, prowadzimy projekt który pozwoli zwiększyć udział paliw niskoemisyjnych w transporcie morskim – mam tu na myśli wykorzystanie LNG jako paliwa żeglugowego.

Rozwijanie nowoczesnych technologii związanych z paliwami alternatywnymi podniesie konkurencyjność polskiej gospodarki oraz wesprze działania Rządu w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Trwające prace nad powołaniem Funduszu Niskoemisyjnego Transportu stanowią szansę na zapewnienie systemowego wsparcia dla rozwoju rynku oraz infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie. Grupa Lotos zamierza aktywnie korzystać z możliwości, które będzie stwarzał Fundusz.

Obecnie realizowane aktywne działania Grupy Lotos w zakresie elektromobilności to przede wszystkim wprowadzanie na stacjach infrastruktury ładowania pojazdów. W najbliższym czasie planowane jest ponadto uruchomienie 12 punktów ładowania samochodów elektrycznych, przy autostradach A1 i A2, między Gdańskiem a Warszawą. W lipcu 2017 r. Komisja Europejska zarekomendowała dofinansowanie kwotą ponad 400 tys. euro projektu zgłoszonego przez Lotos, pt. „Projekt LEM (czyli Lotos Electro Mobility)”.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.