PERN wspiera społeczności lokalne: ponad 100 organizacji otrzymało dofinansowanie

Udostępnij artykuł

Sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych, wsparcie lokalnych projektów kulturalnych i sportowych, ale również promocja czytelnictwa i wartości patriotycznych – to obszary, w których można było się ubiegać o wsparcie na realizację lokalnych projektów w ramach działań Fundacji Grupy PERN. W pierwszej edycji programu złożono ponad 1100 wniosków, z czego darowizny otrzymało 115 podmiotów.

pern fundacja wsparcie

Zakończony właśnie program naborów wniosków składał się z sześciu obszarów takich, jak: wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w zakupie niezbędnego sprzętu, upowszechnienie czytelnictwa i wzmocnienie roli bibliotek publicznych, promowanie polskiej kultury w środowisku lokalnym, inicjatywy na rzecz propagowania tradycji lokalnej oraz regionalnej, działania na rzecz sportu. 61 projektów dofinansowanych dotyczyło OSP, a pozostałe 54 stowarzyszeń, bibliotek, instytucji kultury, małych klubów sportowych oraz Kół Gospodyń Wiejskich.

Jest to budujące doświadczenie, kiedy obserwuję jak strategiczne spółki skarbu państwa patrzą wielowymiarowo na aspekt odpowiedzialnego biznesu. Dla PERN największą odpowiedzialnością dziś, jest zapewnienie ciągłości działania, a co za tym idzie dbanie o bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wymaga to wielu zabiegów zwłaszcza w kontekście zupełnie nowego formatu pozyskiwania ropy naftowej i paliw, które teraz otrzymujemy w 100 proc. drogą morską. PERN nie zapomina jednak o bezpiecznym rozwoju środowisk lokalnych, kierując celowaną pomoc na ważne dla lokalnych społeczności projekty – podkreśliła Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

RAPORT 2023 – STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacje Paliw Sprzedaz Detaliczna RAPORT okladka RM

Fundacja PERN od lat w sposób strategiczny i długofalowy realizuje działania w obszarze zaangażowania społecznego. W obszarze zainteresowania organizacji znajduje się: pomoc społeczna, działalność charytatywna, wspieranie tradycji narodowej, świadomości obywatelskiej i kulturowej. Fundacja wspiera rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także działa na rzecz kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury, jak również upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Jesteśmy firmą ogólnopolską i wspieramy rozwój krajowej gospodarki. Jesteśmy także firmą lokalną, bo nasze bazy rozsiane są na terenie całego kraju i stanowią ważny punkt odniesienia dla funkcjonujących tam wspólnot. Dlatego chcemy egzystować w tych społecznościach na dobrosąsiedzkich warunkach – dając coś od siebie. Tegoroczna edycja programu Fundacji Grupy PERN pozwoliła nam jeszcze lepiej zrozumieć, jak ważna jest taka pomoc i ile dobrego może przynieść – dodał Mirosław Skowron, prezes zarządu PERN.

Suma wszystkich dofinansowań w ramach prowadzonych naborów to nieco ponad 600 tys. zł, z czego około 390 tys. dotyczy wniosków Ochotniczych Straży Pożarnych. PERN od lat ściśle współpracuje z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP, co przekłada się na utrzymanie w organizacji najwyższych standardów prewencji. PERN, posiadając Zakładową Straż Pożarną, często uczestniczy w lokalnych akcjach ratowniczo-gaśniczych, a także w licznych wspólnych ćwiczeniach i szkoleniach.

źródło: PERN

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 11.10.2023
Aktualizacja: 11.10.2023