Petrolinvest: Przedłużenie koncesji w Kazachstanie

Udostępnij artykuł

Powyższe postanowienia zostaną wprowadzone w formie aneksu do kontraktu OTG nr 993 z dnia 18 września 2002 roku, zarejestrowanego na rzecz spółki TOO OilTechnoGroup, w terminie do 26 czerwca 2010 roku. Zgodnie z aneksem z dnia 14 września 2009 roku dotychczasowy okres poszukiwawczy.
Kontraktu OTG obowiązywał do dnia 18 marca 2011 roku. Jednocześnie Petrolinvest poinformował, że uzyskanie zgody Ministerstwa Energetyki i Zasobów Mineralnych Republiki Kazachstanu na przedłużenie okresu poszukiwawczego Kontraktu OTG o minimum trzy lata, dla zapewnienia właściwej oceny odkrytych złóż, stanowiło jeden z warunków wykonania, zawartej w dniu 16 marca 2010 roku pomiędzy Spółką, TOO OilTechnoGroup oraz TOTAL E&P KOBLANDY, umowy farm-out, dotyczącej określenia zasad wspólnej kontynuacji prac na terenie Koncesji OTG.
Kontrakt OTG jest największym w portfelu inwestycyjnym gdyńskiej spółki. Zgodnie z opublikowanymiraportami niezależnego eksperta, wielkość zasobów perspektywicznych na terenie kontraktu przekracza 1,9 miliarda baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, a ich wartość (przy uwzględnieniu redukcji do poziomu ważonego ryzykiem) wynosi 2,6 miliarda dolarów.
Petrolinvest posiada 88,10 proc. akcji Occidental Resources, Inc., która to spółka posiada 100% udziałów w spółce TOO OilTechnoGroup. Zgodnie z przywołaną powyżej umową farm-out, TOTAL E&P KOBLANDY zobowiązał się m.in. do sfinansowania prac na terenie Koncesji OTG w kwocie 70 milionów dolarów w zamian za co TOO OilTechnoGroup zobowiązało się do przeniesienia na rzecz Total 50 proc. udziału w Koncesji OTG.
Opublikowano: 31.03.2010
Aktualizacja: 31.03.2010