PGNiG wymieni zarząd

Udostępnij artykuł
Rada nadzorcza PGNiG w Warszawie ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa zarządu oraz wiceprezesów nowej VI wspólnej kadencji zarządu PGNiG trwającej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 1 stycznia 2023 r.

Spółka poszukuje kandydatów na następujące stanowiska: prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu ds. handlowych, wiceprezesa zarządu ds. finansowych, wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych, wiceprezesa zarządu ds. rozwoju.

Szczegółowy opis wymagań formalnych wobec kandydatów oraz załączniki z formularzami niezbędnymi przy rekrutacji są dostępne na stronie spółki – kliknij.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija w dniu 29.11.2019 o godz. 15.00. Kandydaci w procesie postępowania kwalifikacyjnego zostaną poddani ocenie i weryfikacji przez Radę Nadzorczą PGNiG.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 05.12.2019 r. w obecności przedstawicieli rady nadzorczej PGNiG. Rozmowy kwalifikacyjne z radą nadzorczą zostaną przeprowadzone w dniach 16.12.2019 r. – 20.12.2019 r. w siedzibie spółki bądź w innym wskazanym miejscu. Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy z radą nadzorczą telefonicznie i pocztą elektroniczną do dnia 09.12.2019 r.

Obecny zarząd PGNiG pracuje w składzie:

Piotr Woźniak – prezes zarządu
Maciej Woźniak – wiceprezes zarządu ds. handlowych
Michał Pietrzyk – wiceprezes zarządu ds. finansowych
Łukasz Kroplewski – wiceprezes zarządu ds. rozwoju
Robert Perkowski – wiceprezes zarządu ds. operacyjnych
Magdalena Zegarska – wiceprezes zarządu

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– WRZESIEŃ 2019 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.