PKN Orlen, Grupa Lotos i ZZ podpisały gwarancje zatrudnienia

Udostępnij artykuł

PKN Orlen zawarł porozumienie z Grupą Lotos i Związkami Zawodowymi obu firm potwierdzające i ustalające uprawnienia pracowników po ich połączeniu. Zabezpieczenie gwarancji zatrudnienia i bezpieczeństwa pracy to kolejny ważny etap fuzji z Grupą Lotos. Proces od początku prowadzony jest w dialogu ze stroną społeczną. Uwzględnia jej ważną rolę w budowaniu silnego, zintegrowanego koncernu multienergetycznego.

PKN Orlen Lotos ZZ

Gwarancje dla pracowników

– Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos to gwarancja dalszego dynamicznego rozwoju. Realizacja dużych, strategicznych dla przyszłości koncernu inwestycji oznacza stabilność zatrudnienia oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Wykwalifikowana i doświadczona kadra jest największą wartością firmy. Chcemy, by kompetencje pracowników Grupy Lotos były w pełni wykorzystywane w nowym koncernie multienergetycznym. Gwarantuje to podpisane porozumienie, które wypracowaliśmy wspólnie ze związkami zawodowymi. Przyjęte rozwiązania zapewniają korzyści wszystkim stronom, umacniając jednocześnie naszą pozycję jako stabilnego i wiarygodnego pracodawcy. Konsekwentnie prowadzimy dialog ze stroną społeczną. Dbamy, by proces połączenia firm był transparentny i odbywał się z poszanowaniem praw wszystkich pracowników.
 – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Porozumienie podpisane pomiędzy PKN Orlen, Grupą Lotos i Związkami Zawodowymi obu firm zakłada 48-miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia dla pracowników Grupy Lotos. Gwarantuje także 24-miesięczny okres utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy, w tym w szczególności miejsca świadczenia pracy. PKN Orlen zobowiązał się również do zapewnienia finansowania pracownikom Grupy Lotos pakietu medycznego i stomatologicznego na dotychczasowych lub nie mniej korzystnych niż obecnie zasadach. Na takich samych warunkach koncern zapewnieni ubezpieczenia grupowe na życie oraz finansowanie ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym.

PKN Orlen zainwestuje w kompetencje

Ponadto PKN Orlen w zawartym porozumieniu zobowiązał się do prowadzenia, według najnowszych standardów, programów szkoleniowych dla pracowników Grupy Lotos. Będą one dostosowane do ich potrzeb i umożliwią dalszy rozwój zawodowy. Umożliwią także podnoszenie kwalifikacji w nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się koncernie.

Połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos stworzy nowe możliwości dla wykwalifikowanej i doświadczonej kadry. Wśród korzyści wyliczyć można m.in. synergię przemysłu i nauki, również w zakresie innowacyjnych projektów. Gdańsk może stać się ważnym ośrodkiem odpowiedzialnym za rozwój nowej mobilności. Zdobędzie również szansę tworzenia projektów związanych z elektromobilnością oraz paliwami alternatywnymi, takimi jak wodór. Tym działaniom sprzyja zaplecze naukowe dostępne w Gdańsku oraz otwartość Trójmiasta jako dużej metropolii na nowe trendy.

Mieszkańcy Pomorza, w tym pracownicy Grupy Lotos, dzięki skoordynowanej polityce CSR, odczują natomiast jeszcze silniejsze zaangażowanie połączonego koncernu w projekty sportowe, kulturalne czy edukacyjne.

Źródło: PKN Orlen

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MAJ-CZERWIEC 2022 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacja Benzynowa & Convenience Store maj-czerwiec 2022

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 19.07.2022
Aktualizacja: 19.07.2022