PKN Orlen sprzedał stacje Lotos Molowi

Udostępnij artykuł

PKN Orlen poinformował w środę 30 listopada 2022 r. o podpisaniu łącznie trzech umów z MOL oraz Lotos Paliwa w sprawie przejęcia sieci stacji paliw Lotos przez węgierskiego operatora. Umowy to efekt wdrożenia środków zaradczych w obszarze rynku sprzedaży detalicznej paliw, określonych w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 14 lipca 2020 roku wyrażającej warunkową zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Grupą Lotos.

stacje lotos

MOL przejmuje Lotos Paliwa oraz stacje Lotos

30 listopada PKN Orlen podpisał z MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company przyrzeczoną umowę sprzedaży na rzecz MOL 100 proc. udziałów w Lotos Paliwa. Na cenę kontraktu składają się:
– element stały w kwocie ok. 610 mln USD
– element zmienny, zależny od wysokości długu netto oraz kapitału obrotowego Lotos Paliwa w dniu w którym podpisano umowę przyrzeczoną.

Kolejna umowa została zawarta między PKN Orlen a Lotos Paliwa. Dotyczy sprzedaży paliw na rzecz spółki, której właścicielem został MOL. Kontrakt obowiązuje w okresie do 8 lat od dnia jego wejścia w życie.

Ostatnią z umów zawartych 30 listopada br. PKN Orlen zawarł z Lotos Paliwa w zakresie udzielania licencji określającej warunki korzystania przez Lotos Paliwa ze znaków towarowych. Chodzi o wizualizacje wykorzystywane na stacjach Lotos dla potrzeb przeprowadzenia ich rebrandingu po nabyciu udziałów w Lotos Paliwa przez MOL. Umowa obowiązuje w okresie 5 lat od dnia jej wejścia w życie.

PKN Orlen też przejmie stacje

Jednocześnie PKN Orlen poinformował, że trwają prace nad zakończeniem procesu zawarcia finalnej umowy, na podstawie której podmioty z Grupy Kapitałowej Orlen nabędą od MOL stacje paliw zlokalizowane na Węgrzech i na Słowacji.

Źródło: PKN Orlen

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2022 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacja Benzynowa Bogdan Kucharski wrzesien pazdziernik

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 01.12.2022
Aktualizacja: 01.12.2022