Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos wchodzi w decydującą fazę

Udostępnij artykuł

PKN Orlen wybrał czterech partnerów do realizacji wynegocjowanych z Komisją Europejską środków zaradczych w związku z procesem przejęcia Grupy Lotos. To kluczowy etap budowy silnego koncernu multienergetycznego o mocnych fundamentach finansowych. Zagwarantuje on bezpieczeństwo energetyczne Polski, a także stabilne i atrakcyjne ceny energii dla klientów.

Czterech partnerów do realizacji środków zaradczych KE

PKN Orlen jest gwarantem powodzenia procesu przejęcia Grupy Lotos. Jednak fuzja nie będzie możliwa bez wszystkich partnerów, z którymi podpisano umowy. Propozycję współpracy przy realizacji środków zaradczych koncern skierował do kilkudziesięciu firm. Finalnie, ze względu na trudny i nieprzewidywalny rynek, do rozmów przystąpiło ośmiu potencjalnych partnerów. W procesie negocjacji finalnie wyłonionych zostało czterech.

  • Spółka Saudi Aramco zrealizuje środki zaradcze w obszarze rafineryjnym i hurtowym, a także paliw lotniczych.
  • Z kolei Grupa MOL została partnerem w segmencie detalicznym.
  • Grupę Unimot wybrano jako partnera w obszarze logistyki.
  • Natomiast Rossi Biofuel Zrt. w zakresie biopaliw.

Wynegocjowane umowy z czterema partnerami otrzymały wszystkie niezbędne zgody korporacyjne, zarówno w PKN Orlen, jak i w Grupie Lotos. Płocki koncern przedstawi je Komisji Europejskiej, a na ich podstawie wydana zostanie wiążąca zgoda na koncentrację.

Szansa na dywersyfikację dostaw ropy

Realizacja procesu przejęcia przez PKN Orlen Grupy Lotos to realna szansa na dywersyfikację dostaw surowców. W przypadku finalizacji procesu przejęcia Grupy Lotos, na bazie podpisanej umowy długoterminowej, PKN Orlen zagwarantuje dostawy od Saudi Aramco. Wedle przewidywań będą wynosiły od 200 do 337 tys. baryłek dziennie. Szacuje się, że dostawy, już po połączeniu Koncernu z Grupą Lotos, mogą zaspokajać do 45 proc. łącznego zapotrzebowania całej Grupy Orlen. Dotyczy to rynków zarówno w Polsce, jak i na Litwie oraz w Czechach.

Nowe projekty rozwojowe

Chcąc maksymalnie wykorzystać potencjał ze współpracy z silnymi, globalnymi partnerami, PKN Orlen na bazie odrębnego porozumienia z Saudi Aramco i SABIC (jedna z największych firm petrochemicznych na świecie) będzie rozmawiał o możliwych inwestycjach w zaawansowany i wysokomarżowy sektor petrochemiczny. Wśród potencjalnych obszarów współpracy eksperci poddadzą analizie projekty rozwojowe w Polsce lub w Europie Środkowo-Wschodniej.

PKN Orlen i Saudi Aramco podpisały także porozumienie zakładające możliwość współpracy w obszarze Badań i Rozwoju. Ten obszar zajmuje kluczowe miejsce w strategii Orlen2030. W ostatnich trzech lat nastąpiła intensyfikacja działań związanych z rozwojem innowacyjnych projektów, m.in. w 2021 r. PKN Orlen uruchomił nowoczesne Centrum Badawczo Rozwojowe, które realnie wspiera realizację założeń strategicznych.

Ekspansja sieci detalicznej PKN Orlen

Realizacja środków zaradczych w obszarze detalicznym umożliwi połączonemu koncernowi także ekspansję geograficzną. Stanie się to dzięki wymianie aktywów na rynkach, które są kluczowe z punktu widzenia strategii całej Grupy Orlen. Dzięki transakcji, PKN Orlen zyska 144 stacje paliw na Węgrzech. Przybliży to koncern do realizacji założeń strategicznych i ułatwi ekspansję na kolejne rynki Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach jednej transakcji wymiany aktywów, PKN Orlen uzyska ponad 7 proc. udział na rynku węgierskim. Będzie więc czwartym koncernem na tym rynku pod względem liczby stacji. Koncern poszerzy również obecną sieć stacji na Słowacji o 41 nowych obiektów.

Dodatkowo sieć Orlen zasili ok. 100 stacji pod marką Lotos wyłączonych z pakietu środków zaradczych. Część pieniędzy, pozyskanych ze sprzedaży stacji paliw, koncern przeznaczony na pozyskanie kolejnych 100 stacji w regionie.

Łącznie zatem będzie to prawie 400 nowych stacji wspierających sprzedaż i wzmacniających rozpoznawalność marki Orlen na kilku kluczowych rynkach. Równolegle PKN Orlen planuje dalszą ekspansję, tak aby zgodnie ze strategią, do 2030 roku w regionie pod polską marką Orlen działało co najmniej 3,5 tysiąca stacji.

Orlen nie będzie zwalniał pracowników

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami PKN Orlen nie planuje zwolnień grupowych. Intencją koncernu jest też zabezpieczenie pracowników spółek objętych środkami zaradczymi, tak aby jako specjaliści, pozostali w nowych strukturach wybranych partnerów. Takie gwarancje są przedmiotem umów z partnerami do środków zaradczych. Rozwój każdego z tych obszarów to przede wszystkim szansa dla pracowników, będących specjalistami w wymagających i niestandardowych dziedzinach.

Wszystkie fuzje Orlenu

Połączenie PKN Orlen z Lotos oraz PGNiG i wcześniej z Grupą Energa to szansa na budowę zintegrowanego i zdywersyfikowanego koncernu paliwowo-energetyczny o łącznej kapitalizacji na poziomie ok. 78 mld zł. Będzie on bazował na silnych stronach każdej ze spółek i to jest jego największa przewaga.

Integracja aktywów pozwoli na osiągniecie skali działalności i stabilności finansowej. Te z kolei umożliwią przeprowadzenie transformacji energetycznej oraz zapewnią odporność na zachodzące zmiany rynkowe, w tym politykę klimatyczną UE. Strukturę transakcji potwierdzono już w maju 2021 r. w porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych, a PKN Orlen, Grupą Lotos oraz PGNiG. Wybrano formułę połączenia, która gwarantuje stabilną kondycję finansową nowej silnej firmy i uwzględnia potrzeby akcjonariuszy wszystkich spółek, w tym mniejszościowych.

Oznacza to, że w momencie przejęcia akcjonariusze Grupy Lotos i PGNiG obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się akcjonariuszami tej spółki. W efekcie udział Ministerstwa Aktywów Państwowych w akcjonariacie PKN Orlen zostanie zwiększony.

Źródło: PKN Orlen
Opracowanie: EK

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2021 

> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.