POPiHN ma nowego prezesa

Udostępnij artykuł
Ze stanowiskiem rozstał się Leszek Wieciech, który funkcję dyrektora generalnego POPiHN pełnił od 2013 roku. Z dniem 14 czerwca br. zastąpił go Leszek Wiwała, który w latach 2004-2019 zajmował stanowisko prezesa Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego.

Leszek Wieciech jest ekspertem w obszarze komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, w szczególności kontaktów rządowych i lobbingu, od 1999 związany z sektorem energii i klimatu (BP Polska, Clinton Climate Initiative).

Od 2009 roku w POPiHN – odpowiedzialny za realizację szeregu działań lobbingowych, związanych z sektorem paliwowym, w tym zagadnień związanych z walką z szarą strefą w obrocie paliwami, jakością paliw, wymaganiami technicznymi etc., oraz konsultowanie aktów prawnych  i dokumentów programowych, dotyczących sektora. Reprezentował POPiHN w pracach FuelsEurope – Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Rafineryjnego.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) jest organizacją pracodawców,  reprezentującą interesy największych w Polsce przedsiębiorstw, działających w obszarze produkcji i dystrybucji paliw płynnych, infrastruktury paliwowej, produkcji i dystrybucji olejów smarnych.

POPiHN działa na rzecz wypracowania takiego otoczenia prawnego dla branży w Polsce i Unii Europejskiej, które zapewniłoby stworzenie w pełni konkurencyjnego i transparentnego rynku, z pożytkiem dla całej polskiej gospodarki i wszystkich klientów. POPiHN przygotowuje opracowania i raporty na temat rynku paliw płynnych i olejów w Polsce.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 19.06.2019
Aktualizacja: 19.06.2019