Prezes bp w Polsce: Kolejny wymagający rok

Udostępnij artykuł

[TYLKO U NAS] Największym wyzwaniem były różnice w podaży i popycie na paliwa, wywoływane rozchwianą polityką cenową, która nie podążała za cenami światowymi – mówi Bogdan Kucharski, prezes bp w Polsce.

Bogdan Kucharski Liderzy Rynku Dostawcy dla Stacji Paliw

Jak oceniają Państwo sytuację na polskim rynku w zakresie logistyki dostaw dla stacji paliw w 2023?
Rok 2023 był rokiem wyborczym i ku naszemu ubolewaniu miało to wpływ na funkcjonowanie rynku. O ile sytuacja na chwilę obecną powróciła do normy, to trzeba zdawać sobie sprawę, że nieuzasadnione komercyjnie zachowania niektórych uczestników rynku mogą oddziaływKać negatywnie na plany inwestycyjne firm i w efekcie spowalniać tempo transformacji energetycznej polskiej gospodarki.
Co Państwa zdaniem wpływało najmocniej na kondycję rynku paliwowego w Polsce w ubiegłym roku?
Rok 2023 był kolejnym wymagającym rokiem, z silnymi wpływami polityki na mechanizmy wolnorynkowe. Wysoka inflacja spowodowała wzrost kosztów prowadzenia działalności w zakresie detalicznej sprzedaży paliw. Dodatkowo normalizacji poziomów marż nie sprzyjała sytuacja polityczna. Natomiast pozytywnym zaskoczeniem był fakt, że rynek europejski bardzo szybko osiągnął relatywną stabilność po wprowadzeniu embarga na rosyjskie surowce i paliwa.
Z jakimi wyzwaniami w zakresie sprzedaży i dostaw paliw musiała się zmierzyć Państwa firma w ubiegłym roku?
Największym wyzwaniem były różnice w podaży i popycie na paliwa, wywoływane rozchwianą polityką cenową, która nie podążała za cenami światowymi.
Czy mogą Państwo wskazać najważniejsze wydarzenia dotyczące działalności paliwowej z udziałem Państwa firmy w 2023 roku?
Mimo niezwykle trudnego otoczenia biznesowego przez ostatni rok, firma bp realizowała swoją strategię wzrostu. Nasza sieć powiększa się co roku o kilkanaście nowych placówek i tak było też w roku 2023. Zgodnie z naszą strategią w Polsce, rozwijaliśmy też sektor…*

* Cały komentarz prezesa bp w Polsce Bogdana Kucharskiego do przeczytania w:

LIDERZY RYNKU – DOSTAWCY DLA STACJI PALIW – RAPORT 2024
>> kliknij, aby się zapoznać się z bezpłatnym, pełnym wydaniem <<

Liderzy-Rynku-Dostawcy-dla-Stacji-_aliw-2024-okladka-Petrolnet

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 21.03.2024
Aktualizacja: 21.03.2024