Prokom i Krauze zmniejszyli zaangażowanie w Petrolinvest

Udostępnij artykuł

Zmiana nastąpiła w wyniku zarejestrowania w dniu 24 marca 2010 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA 394 736 akcji zwykłych na okaziciela serii V Spółki, wyemitowanych przez spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
Drugą przyczyną jest czasowe przeniesienie w dniu 24 marca 2010 roku przez Prokom na Nihonswi AG z siedzibą w Hergiswil w Szwajcarii 1 100 000 akcji, w wykonaniu umowy pożyczki akcji.
Akcje zostały przeniesione w drodze czynności poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej. Akcje zostaną powrotnie przeniesione na Prokom w terminie do dnia 1 marca 2011 roku, zgodnie z warunkami umowy.
Opublikowano: 31.03.2010
Aktualizacja: 31.03.2010