Radar konsumencki: W grudniu nieco lepsze nastroje konsumenckie

Udostępnij artykuł

Z grudniowego pomiaru Radaru konsumenckiego ARC Rynek i Opinia wynika, że Polacy są obecnie bardziej optymistyczni niż jeszcze miesiąc temu, jednak mniej niż w październiku. Wskaźnik optymizmu osiągnął wartość 5 na skali od minus 100 do plus 100 punktów. Nieco lepiej Polacy oceniają swoją jakość życia, mniej obawiają się o stabilność zarobków i utratę pracy. Wskaźniki dotyczące przewidywanego dalszego wzrostu cen jak również oceny sytuacji gospodarczej w Polsce są niezmiennie na bardzo niskim poziomie.

Consumer tracking Deloitte

Radar Konsumencki

W ramach Radaru konsumenckiego ARC Rynek i Opinia, który realizowany jest raz w miesiącu, pokazywanych jest kilka wskaźników dotyczących nastrojów konsumenckich. Wskaźniki te to różnica między odsetkiem odpowiedzi negatywnych a odsetkiem odpowiedzi pozytywnych w danym temacie.

Pomiary z trzech ostatnich miesięcy pokazują, że Polacy najbardziej negatywnie nastawieni do wszystkich badanych kwestii byli w listopadzie – najmniej optymistycznie patrzyli w przyszłość, najgorzej oceniali swoją jakość życia, sytuację gospodarczą w Polsce. Najbardziej też obawiali się o stabilność zarobków i zatrudnienia.

W grudniu widoczne jest pewne odbicie pozytywne niemal do poziomów z października. Jeden wskaźnik, dotyczący planowanych zakupów, w grudniu był najwyższy na przestrzeni trzech ostatnich miesięcy.

W grudniu, w okresie przedświątecznym, zawsze poprawiają się nastroje konsumenckie – to pokazują różne badania realizowane od lat na całym świecie. Nie inaczej jest w tym roku w Polsce – grudniowy entuzjazm i optymizm zakupowy jest związany z chęcią prawdziwego świętowania i obdarowywania się prezentami. Zresztą ten nastrój w istotny sposób wspomagany jest przez działania marketingowe firm. Warto jednak zwrócić uwagę w naszym badaniu na inną kwestię – a dokładnie na brak zmiany w ciągu tych ostatnich trzech miesięcy w kontekście spodziewanej dalszej inflacji. Wygląda na to, że w tym obszarze Polacy zupełnie nie są optymistami i spodziewają się w dalszym ciągu wzrostu cen. To nie jest dobra prognoza. – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Informacja o badaniu

Radar konsumencki to nowy projekt badawczy ARC Rynek i Opinia, w ramach którego raz w miesiącu respondentom – Polakom w wieku od 18 do 65 lat, zadawane są te same pytania, dotyczące m.in. nastrojów, oceny polskiej gospodarki, planów zakupowych czy stabilności zatrudnienia. Pierwszy pomiar Radaru konsumenckiego został zrealizowany w październiku (N=1019), drugi w listopadzie (N=1020), trzeci w grudniu (N=1001). Badanie jest realizowane metodą CAWI – ankiety online zrealizowane na epanel.pl. Próba jest reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS.

Źródło: ARC Rynek i Opinia

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Autor: Petrolnet
Opublikowano: 29.12.2022
Aktualizacja: 29.12.2022